Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Frukost till alla elever på Stråningstorpsskolan

Ung person tar en ostskiva från frukostbordet.

Under höstterminen serveras frukost till alla elever på Stråningstorpsskolan. Initiativet är ett pilotprojekt med fokus på att ge elever en bra start på dagen och inspirera eleverna till goda frukostvanor.

Alla skolans elever är välkomna att äta frukost måndag till fredag mellan klockan halv åtta och tio i åtta. Belysningen i matsalen dämpas och ljus står på borden, allt för att det ska vara en mysig och lugn stämning när elever och lärare startar morgonen tillsammans.

Projektet har gått över förväntan, det är fler elever som kommer och äter frukost än vi hade räknat med. Hittills har det varit som flest 90 elever under ett frukosttillfälle.” – Anna Östlin, rektor Stråningstorpsskolan.

Projektet är ett politiskt iniativ. Anneli Bramvehl, ordförande Barn och Utbildningsnämnden och Amanda Lindgren, ordförande Folhälsonämnden berättar att politiken tidigt under året började diskutera frågan. Efter att det kom in en motion inom samma område blev det klart att det skulle genomföras. Frukost till elever på Stråningstorpskolan togs fram som ett pilotprojekt och kommer att pågå under hösterminen 2023 för att sedan utvärderas. Förhoppningarna är att projektet bland annat ska ge ett större lugn i klassrummen, en högre måluppfyllelse och stärkta relationer både mellan elever och mellan elever och skolpersonal. 

Projektet har tagits emot bra av både elever och lärare. Frukosten som serveras varierar från dag till dag och kan innehålla, fil och flingor, ägg, gröt och mackor med olika pålägg.