Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Satsning på attraktiva utbildningar för att bemöta Karlskogaföretagens kompetensbehov

En man pratar inför flera personer

Karlskogas industri går på högvarv och skriker efter kompetens samtidigt som man ser en nationell trend där allt färre elever söker sig till industritekniska utbildningar. Vad gör vi i Karlskoga för att göra industritekniska utbildningar mer attraktiva för att kunna bemöta våra företags kompetensbehov?

Karlskoga kommun är mitt i en utbildningssatsning mot industrin där stort fokus ligger på kopplingen mellan utbildning och kompetensförsörjning. Som en del i satsningen åkte delar av Vuxnas lärande och Möckelngymnasiet på en gemensam inspirationsresa till Skövde. Syftet med resan var att lyfta blicken från dagliga utmaningar på hemmaplan och ta del av andra organisationers idéer, kunskap och erfarenheter att arbeta med yrkesutbildningar, företag och mötesplatser.

Skövde ligger i framkant när det kommer till yrkesutbildningar i samverkan med näringslivet. Här kan vi verkligen se ett stort engagemang och en lyckad organisation som ser till att industrin får den arbetskraft de behöver. – Mattias Simonsson, utbildningsledare Vuxnas lärande.

Ett besök i två delar

Besöket var uppdelat i två delar, där förmiddagen spenderades på ASSAR Industrial Innovation Arena och eftermiddagen bestod av ett besök på Volvogymnasiet.

ASSAR är en mötesplats för näringsliv och akademi där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Ett koncept som väckt intresse och som diskuterats övertid i olika forum och rum bland både företag och kommunanställda i Karlskoga.

ASSAR en perfekt mötesplats för alla åldrar där man främjar teknikintresset i stort och smått. Ett liknande koncept skulle passa jättebra i Karlskoga där vi vill öka teknikengagemanget redan i ung ålder för att göra skillnad på sikt. – Anna Berndt, verksamhetschef frivilliga skolformer.

Porträtt verksamhetschef frivilliga skolformer och utbildningsledare Karlskoga kommun.

Samarbete mellan utbildning och näringsliv

På Volvogymnasiet berättade biträdande rektor, Jonas Forsell, om hur de arbetar i nära samarbete med Volvo AB. Som elev på Volvogymnasiet erbjuds du anställning på Volvo AB. Eleverna har även totalt 15 veckors praktik på Volvo, de ges möjlighet till sommarjobb mellan årskurserna samt möjlighet att läsa ett utökat program vilket ger en grundläggande högskolebehörighet.

Vuxnas lärande och Möckelngymnasiet ser stora möjligheter med ett liknande samarbete mellan Möckelngymnasiet, Vuxnas lärande och företag i Karlskoga.

Resan till Skövde har varit fantastiskt trevlig och inspirerande. Mycket nya inputs som vi kan använda oss av i vårt eget arbete. En mycket givande dag. – Dan Pallin, lärare industriprogrammet Möckelngymnasiet.