Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

”En vecka fri från våld" - nationell kampanj,- och aktivitetsvecka

Under vecka 47 genomförs den nationella kampanjen En vecka fri från våld där Karlskoga kommun och Degerfors kommun medverkar. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör, samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Det är nu fjärde året som nätverket mot våld i nära relation uppmärksammar En vecka fri från våld som sätter ljus på det förebyggande arbetet mot våld. Lokalt kommer det spridas affischer och information i sociala medier var våldsutsatta kan få stöd och skydd. Det finns även information till de som vill förändra ett våldsamt beteende.

Nätverket mot Våld i nära relation – förebyggande och främjande insatser, är initiativtagare och samordnare av den lokala insatsen. Nätverket består av Karlskoga och Degerfors kommuner, polisen, Kvinnohuset, Brottsofferjouren, Region Örebro län mfl. Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner.

Våldet pågår hela tiden – vilket även vårt arbete mot våldet gör. Dygnet runt, året om tar vi emot stödsökande kvinnor och barn i vår verksamhet. Vecka 47 är vår gemensamma kampanjvecka nationellt för att lyfta frågan lite extra.

Från förra året är 10 män dömda för mord på sin flickvän eller före detta flickvän. Tre är fortfarande under utredning. En gång i timmen dygnet runt, året om, polisanmäler en kvinna att hon varit utsatt för våld. I dessa ärenden är otroligt många barn inblandade. Hos oss har vi de senaste två veckorna tagit emot sex nya kvinnor till vårt skyddade boende. Under ett år ger vi stöd till ca 150 kvinnor, de flesta från Karlskoga/Degerfors.

Våldet angår oss alla – det måste få ett slut. Vi alla måste agera när vi upptäcker något, vi måste förändra strukturer som skapar våld. Vi måste våga prata om ett av de största hoten mot folkhälsan i världen, säger Cecilia Heikkinen, ordförande Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga/Degerfors.”

Arbetet med att förebygga och hantera denna brottsproblematik pågår året runt i Karlskoga kommun och vi kommer under vecka 47 belysa detta ämne extra. Vi ser gärna att så många som möjligt tar del av kampanjen och lyfter ämnet både på sin arbetsplats och privat.

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Öppen föreläsning

Under veckan kommer det även att hållas föreläsningar inom projektet Våld är inte bara blåmärken. Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga och Degerfors håller en öppen föreläsning torsdagen den 23 november klockan 18.00 i Folkhögskolans aula. Det kommer att berättas om olika typer av våld, psykisk ohälsa och schyssta relationer bland unga.

I projektet Våld är inte bara blåmärken får alla gymnasieungdomar och snart även yngre åldrar ta del av en föreläsning som berör våld i ungas nära relationer, schyssta relationer, porr och psykisk ohälsa. Nu bjuds vuxna in att ta del av denna föreläsning för att få en inblick i vad våra ungdomar får ta del av och hur det kan se ut i ungas relationer."

När och var?

Torsdag 23 november, klockan 18.00 i Folkhögskolans aula.
Föreläsningen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs.