Till Karlskogas startsida

Nobeldagen 10 december

Salut och ceremoni under söndagen 10 december när Nobeldagen firades i Alfred Nobels Karlskoga.

Varje år, den 10 december, högtidlighålls Alfred Nobels minne på vackra Björkborn genom den mångåriga traditionen med högtidstal, fanfar, salut och kransnedläggning vid Alfreds byst utanför bostaden, Björkborns herrgård. Ceremonin arrangerades av Nobelmuseets Vänner, Nobelmuseet Karlskoga, Karlskoga kommun, Svenska kyrkan Karlskoga, Odd Fellow logen Alfred Nobel, Karlskoga-Nobel Rotaryklubb och Möckeln Innovation.

Utmärkelser och stipendier

På den Nobel-inspirerade lunchen delades utmärkelser och stipendier ut. Här är pristagarna:

Nobelvännernas hedersutmärkelse 2023

Gertie Ågren, chef för museet under 20 års tid. Det var också hon som initierade att stiftelsen och vänföreningen skulle bildas.

Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne 2023

Konstnären Sofi Hagman

Motivering: Hon har ett eget inspirerande konstnärligt språk och visar i sina bilder ett genuint kunnande i grafikens hantverk. Som utgångspunkt i sitt arbete utgår hon från personliga iakttagelser. Hennes verk balanserar mellan det föreställande och det abstrakta.