Till Karlskogas startsida

Snart dags för första huset på Katrinedalstomten

Under andra halvåret i år planerar Peab Bostad AB byggstart för det första flerbostadshuset på den så kallade Katrinedalstomten i centrala Karlskoga. Strax efter nyår vann detaljplanen laga kraft och nu går arbetet med bygglovhandlingarna i gång.

Byggandet på Katrinedalstomten är det ena av två byggprojektdelar som Peab Bostad AB för några år sedan slöt avtal om med Karlskoga kommun. Den ena delen består av ett nytt vård- och omsorgsboende vilket just nu byggs vid Stråvägen i Stråningstorp, med planerad inflyttning hösten 2025. Den andra delen i avtalet är ett flerbostadshus med 38 lägenheter samt lokaler i bottenplan, vid korsningen Katrinedalsgatan-Per Lagerhjelmsgatan i centrala Karlskoga. Avtalet innehåller även option på ett andra flerbostadshus vid Katrinedalsgatan, omedelbart öster om det första.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december att anta detaljplanen för den norra delen av Katrinedalstomten (kvarteret Spoven) och den 11 januari vann planen laga kraft. Därmed inleder Peab Bostad AB nu arbetet med att upprätta bygglovhandlingar för de båda bostadshusen. Enligt avtalet med kommunen har Peab Bostad AB tre år på sig att färdigställa hus 1. Men avsikten är inte att vänta.

Vi planerar för en byggstart senare i år, under hösten, säger Thord Tärnbrant på Peab Bostad AB. Byggtiden för hus 1 är ett drygt år. Ambitionen är inflyttning strax för årsskiftet 2025.

Lägenheterna kommer upplåtas med bostadsrätt. Byggstart för hus 2 beror i huvudsak på hur efterfrågan ser ut för det första huset.

Vi tar emot intresseanmälningar via vår hemsida, peabbostad.se, fortsätter Thord Tärnbrant. Vi vet vilken hustyp som ska byggas men det finns en hel del utformningsdetaljer som ska bestämmas nu när bygglovhandlingarna tas fram. Men en sak kan jag garantera, hus 1 kommer att byggas.

Fantastiskt kul att det äntligen går i gång nu på Katrinedalstomten, säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga. Ett livfullt centrum är avgörande för vår fortsatta tillväxt och det finns flera byggprojekt i startgroparna. Nu står det klart att Peab Bostad kommer bli först ut.