Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Folkhälsokonferens 2023 – aldrig för tidigt, aldrig för sent

Panelsamtal på scenen.

Ett panelsamtal avslutade och sammanfattade dagens konferens.

Under fredagen 20 oktober var det dags för årets folkhälsokonferens som i år genomfördes i Folkets hus i Karlskoga.

Folkhälsokonferensen genomfördes i år för tjugonde året i rad och den röda tråden för årets konferens var folkhälsa i stort. Temat för dagen var ”aldrig för tidigt – aldrig för sent” vilket syftar till vikten av att arbeta för att nå det långsiktiga målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa.

Folkhälsa i fokus

Programmet för dagen innehöll talare som på olika sätt lyfte folkhälsofrågan, bland annat Camilla Pettersson som pratade om folkhälsa i fokus och Mats Tyrstrup som berörde ämnet organisatoriska mellanrum. Konferensdeltagarna fick också lyssna till Anna Sarkadi som lyfte frågan om hur vi kan ge alla barn en jämlik uppväxt och RF Sisu som pratade om jämlik idrott.

Gästade scenen gjorde också Karlskogas egna Kördelux, en kör med personer med funktionsnedsättning, som höjde energinivån till max i Folkets hus och samtidigt väckte tankar som berörde på djupet.

Målsättning med årets konferens var att lära, mötas och känna för att få igång förändringsviljan.

Föredragen utgick från vad som skapar hälsa och gav ett stort mervärde. Det var ett myller i pauserna och högt deltagande hela dagen. Vi gick in i helgen med glädje i kroppen efter att ha känt av hälsopillret med körsång som stärker social hälsa och delaktighet, sa Cecilia Ljung, enhetschef för social hållbarhet, som har varit med i planeringen inför konferensen.