Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sandmo Ur & Skur - en förskola i Friluftsfrämjandets anda 

Barn i rosa reflexvästar sitter på marken och lyssnar på en man ute i skogen.

Ett litet axplock av allt spännande som händer i Karlskoga kommuns förskolor.

Utepedagogik kopplat till naturvetenskap och drama

Förskollärarna på Sandmos förskola bjuder varje år in förskollärarstudenter från universiteten i Örebro och Karlstad att delta på seminarium, denna gång i utepedagogik kopplat till naturvetenskap och drama. Seminariet anordnades denna gång av Sofia Wigerfeldt från Myrans förskola och Elisabeth Renberg från Sandmos förskola.

Vid Rävåskullens naturreservat får studenterna uppleva en lärmiljö fylld med naturens olika möjligheter. Med hjälp av gestaltning och drama skapas en nyfikenhet i undervisningen för att få fördjupande kunskaper kring naturvetenskap hos barnen. Barnen får möjlighet att lära i uterummet där engagerade pedagoger möter upp deras forskarglädje.

I detta seminarium bli du inspirerad att undervisa i naturen med mossan som golv och himlen som tak. Vi lär oss mer tillsammans om hur vi pedagoger kan använda skogens tillgångar i vår undervisning med fokus på hållbarhet och ge barnen konkreta upplevelser med läroplanens mål som grund.” - Elisabeth Renberg, förskollärare.

Besök av Karlskoga kommuns viltvårdare

På Sandmos förskola forskar och lär sig barnen om fåglar under året. De målar fågelholkar, studerar fåglar vid Rävåskullens naturreservat och får återkommande besök av Karlskoga kommuns viltvårdare Jan Lund – ett väldigt uppskattat besök hos barnen.

Nyfikna barn samlas vid förskolans vindskydd för att ta del av Jans kunskap om fåglar och andra djur i förskolans närområde. När Jan visar hur han med ljud och olika tekniker med munnen kan locka till sig djur i skogen blir barnen extra imponerade.

Att få besök av kommunens viltvårdare är alltid uppskattat av barnen och hans kunskaper och arbete går hand i hand med förskolans verksamhet med läroplanens mål som grund.