Till Karlskogas startsida

Ansökan om medel till sommarlovsaktiviteter 2024 - öppen

För att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter erbjuder Karlskoga kommun arragörer och föreningar möjligheten att söka ekonomiska medel för att anordna aktiviteter för barn och unga.

Nu är ansökan öppen för att söka medel till sommarlovsaktiviteter 2024. Krav på ansökan är att aktiviteten ska vara kostnadsfri och vända sig till barn och unga mellan 6-20 år. Kommunens mål är att få till en bra mix av roliga aktiviteter för olika åldrar och urvalet sker därör utifrån vissa krav och kriterier.