Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Industrins tillväxt i fokus när landshövdingen besöker Karlskoga

Personer sitter vid ett bord och pratar

Idag nådde landshövding Lena Rådström Baastads länsturné Karlskoga kommun.
På agendan: Industrins utveckling i kommunen, arbetet för näringslivets tillväxt och kompetensförsörjningen.

Kommunen mötte upp med en bred trupp: Kommunalrådet Tony Ring, kommundirektör Susanne Afzelius, HR-chef Ann-Sofie Vidlund Stendalen, PR- och marknadschef Anna Posth, enhetschef IFO Nils Varg, enhetschef äldreomsorg Camilla Lindquist och rektor för vuxenutbildningen Anette Larslin.

Lena Rådström Baastad har som vid alla andra kommunbesök under denna länsturné initierat frågan om kris- och civilt försvar med anledning av omvärldssituationen och det nya uppdraget som civilområdesansvarig länsstyrelse.