Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

På Mötesplats Kupolen blir idéer till verklighet

Mötesplats Kupolens entré med vita dörrar och svart fasad

Mötesplats Kupolen är en verksamhet inom Karlskoga kommun som bland annat vänder sig till ungdomar genom verksamheten Ungdomens hus. Här kan ungdomarna själva vara med och förverkliga sina idéer och drömmar.

En av Mötesplats Kupolens verksamheter är Ungdomens hus som vänder sig till ungdomar som gått ut grundskolan och upp till 22 år. Ända sedan starten våren 2022 har utgångspunkten för verksamheten varit att utgå från ungdomars eget önskemål om en gemensam plats som uppmuntrar till kreativt skapande och möjligheter att förverkliga idéer.

Syftet med Ungdomens hus är att ge förutsättningar för en god psykisk, fysisk och social hälsa. Det ska vara en plats för alla, där människor kan känna sig trygga, utvecklas och växa som personer. Vi vill förverkliga ungdomarnas idéer tillsammans med dem i stället för att vi försöker gissa oss till vad de vill, säger Sonja Lumme, projektledare för Mötesplats Kupolen.

Digitalt skapande för alla

Utöver Ungdomens hus har Mötesplats Kupolen 2-3 eftermiddagar i veckan öppet för alla åldrar, med fokus på digitalt skapande. Barn som är under 12 år behöver ha en vuxen med sig. Här finns det möjlighet att lära sig att designa digitalt för att sedan 3D-printa och laserskära eller göra tryck på till exempel en tröja eller en mugg. Här går det också att skapa egna appar, webbplatser och spel. Spela in musik i musikstudion eller låna fotostudion för att lära sig att redigera film och foto.

Tanken är att mötesplatsen skall vara en naturlig arena för samverkan, där föreningar, privatpersoner, näringslivet och kommunal verksamhet möts.

Mötesplats Kupolen är redan idag en plats där man kan förverkliga sina drömmar eller prova på sådant man inte tidigare gjort. Vår förhoppning är att nu att fortsätta utveckla verksamheten så att det i framtiden är här ungdomar ska kunna få sina första jobbkontakter, den teaterintresserade kunna ordna en workshop, den skoltrötte hitta lustfyllt lärande och den pensionerade som hela sitt liv jobbat med betong för första gången testa på 3D-printing, säger Sonja.

Mötesplats Kupolen

Hitta hit

Mötesplats Kupolen, Parkstigen 13 i Karlskoga.

Öppettider

Läs mer om och kolla in öppettiderna för Mötesplats Kupolen här.