Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Upphandlingsplan publiceras externt för att främja fler anbud

För att underlätta planeringen av leverantörernas anbudsarbete väljer Karlskoga kommun att publicera sin upphandlingsplan externt här på karlskoga.se.

I upphandlingsplanen kan leverantörerna få information om inkomna upphandlingsuppdrag till upphandlingsenheten eller av upphandlingsenheten identifierade upphandlingsbehov samt tillhörende preliminära tidsplaner.

Genom att publicera upphandlingsplanen hoppas Karlskoga kommun att detta bidrar till att kommunen får in fler anbud i sina upphandlingar.