Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Klart för lek i Ekmansdalen

Bandklippningen vid invigningen av den nya, tillgänglighetsanpassade lekplatsen i Ekmansdalen gjorde Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande, tillsammans med förskolebarn från Rävens förskola.

Ekmansdalen har fått en ny, tillgänglighetsanpassad lekplats. Bandklippning vid invigningen och premiärlek på den nya lekplatsen gjordes tillsammans med förskolebarn från en närliggande förskola.

Den nya lekplatsen i Ekmansdalen är nu klar och invigdes under torsdagen 17 november tillsammans med förskolebarn från Rävens förskola i Karlskoga.

Ekmansdalen är en fantastisk tillgång för Karlskogaborna och en plats väldigt många tycker om. En lekplats har en stor betydelse för leken och är en central del i barnens utveckling. Att använda leken för att skapa trygghet och tillit ger i förlängningen förutsättningar för ett tryggt och bra liv, sa Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande, under invigningstalet.

Efter att bandet hade klippts av barnen var det dags för lek i den nya lekutrustningen och därefter fika med bulle och festis. Karusellen, med sittplatser och som går att snurra, var en av favoriterna enligt förskolebarnen. Många tyckte också att gungorna och den stora klätterställningen var en riktig fullträff.

Tillgänglighetsanpassad lekplats

Den nya lekplatsen ligger på höjden ovanför dammen i Ekmansdalen. Det är en lugn plats utan trafik nära inpå och med en lättillgänglig infart. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad för barn och vuxna med olika funktionsvariationer och rörelsehinder. Lekplatsen har exempelvis olika typer av gungor beroende på om man vill gunga sittande eller liggande, ensam eller tillsammans med en kompis eller en vuxen. Lekutrustningen är också utformad med olika färger, former och spel för att det ska finnas något för alla. Karusellen, som har sittplatser och går att snurra, är placerad i marknivå för att göra det enkelt att ta sig i och det finns gott om utrymme så att även en rullstol får plats.

Parallellt med bygget av den nya lekplatsen har också resten av Ekmansdalen fått ett lyft med bland annat nya planteringar och bänkar, växtlighet som röjts bort och bättre belysning för ökad trygghet i parken.