Till Karlskogas startsida

Nu startar årets enkätundersökning: Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Enkäten skickas ut från Socialstyrelsen och är en årlig undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

I slutet av vecka 11 började pappersenkäterna att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre i Sverige. Eftersom enkäterna skickas till cirka 220 000 personer, kan det ta två veckor innan alla enkäter hunnit skickas och komma fram med posten.

Syftet med undersökningen är att ge enskilda äldre personer en röst. Syftet är också att ge underlag till politiker och andra ansvariga i kommuner och i verksamheter, som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån de äldres perspektiv.

"Genom dessa undersökningar får vi ett kvitto på vilka saker vi gör rätt, men även feedback kring sådant som vi behöver arbeta extra med. Förra året framgick det bland annat att äldre upplever en god trivsel och ett gott bemötande, förtroende och trygghet från personalen inom äldreomsorgen", berättar Maria Malmsten, områdeschef vård- och omsorgsboende och Edina Causevic, områdeschef hemvården.