Till Karlskogas startsida

Alla kan spela roll!

Bild med rosa bakgrund och texten: Var där! Oavsett om du är farmor, fotbollstränare eller granne kan du vara tillgänglig. Finns där om eller när samtalet kommer.

Spela roll är en årlig uppmärksamhetsvecka, som i år pågår mellan 12-18 februari, och handlar om att uppmärksamma barn som växer upp i familjer där någon dricker för mycket. Under veckan hålls fyra digitala seminarier som är öppna för alla som vill veta mer om ämnet.

Vart femte barn i Sverige har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem, detta enligt en rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Det är 430 000 barn i Sverige.

Syftet med uppmärksamhetsveckan Spela roll! är att sprida kunskap och väcka samtal kring hur barn påverkas av att växa upp med vuxna som dricker för mycket alkohol. Målet är att öka medvetenheten och förståelsen för barns situation. Men också hur omgivningen kan spela roll och agera för barnens bästa.

Digitala seminarier öppna för alla

Under veckan erbjuds fyra digitala seminarier måndag – torsdag mellan klockan 14.30-15.30. Seminarierna lyfter bland annat hur idrottslärare kan spela roll, vad man kan göra som privatperson, forskning och tidig upptäckt. Alla seminarier är kostnadsfria.

Stödverksamhet för barn och unga i Karlskoga

Du som bor i Karlskoga kommun kan vända dig till Rymdens verksamhet som erbjuder stöd för barn och tonåringar som har föräldrar eller andra i sin närhet som dricker för mycket eller är beroende av droger. Rymden vänder sig också till barn och tonåringar som har en nära anhörig med psykisk ohälsa eller sjukdom.