Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Gratis mensskydd på Karlskoga kommuns högstadieskolor

Röd mensskyddsautomat som står på ett bord för att visas

Automater med gratis mensskydd sätts upp på högstadieskolornas toaletter.

Karlskoga kommuns tre högstadieskolor tillhandahåller nu gratis mensskydd till eleverna via mensskyddsautomater som installerats på skolornas toaletter. Detta är ett pilotprojekt som till att börja med sträcker sig över ett år.

På uppdrag av politiken beslutade förra året (2022) förvaltningschef på skolförvaltningen och förvaltningschef på samhälle och serviceförvaltningen att under ett år genomföra en pilot med att tillhandahålla gratis mensskydd via mensskyddsautomat på Karlskogas tre högstadieskolor, Österledsskolan, Bregårdsskolan och Skrantaskolan. Detta i syfte att möjliggöra att alla oavsett kön och dag på månad får samma förutsättningar att klara av sin skolgång.

I samband med att automaterna installeras på skolornas toaletter bjuds skolans elever in till ett informationsträff om mens och mensskydd. Ida Lindström som är medicinskt ledningsansvarig i kommunen var med vid informationsträffen på Österledsskolan.

Det har även tidigare funnits möjlighet att få mensskydd hos skolsköterskan, men den nya automaten gör det mer tillgängligt och enklare för eleverna att det finns nära till hands när de behöver ha det, sa Ida Lindström.

Eleverna på Österledsskolan är också positiva till att automaterna nu sätts upp på skolans toaletter och tillhandahåller gratis mensskydd.

Det är väldigt bra att den här möjligheten finns och att det är gratis. Det är bra om man har glömt och inte vågar fråga någon, säger Klara Axelsson, elev på Österledsskolan.

Piloten är nu igång och menskyddsautomater har satts upp på samtliga tre höstadieskolor.