Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fler nyanlända ska få hjälp 

I samband med flyktingvågen från Ukraina fick Karlskoga kommun medel från Länsstyrelsen för att etablera Lots-projektet, en satsning i syfte att vägleda nyanlända flyktingar in i det lokala samhället. Örebro Stadsmission fick sedan uppdraget att driva och bemanna projektet. 

Nu har satsningen förlängts och utökats för att nå ut till fler målgrupper, inte minst till språksvaga kvinnor som står långt utanför samhället. Målet är att öka deras känsla av sammanhang, förståelse för hur det svenska samhället fungerar liksom språkkunskaper. På sikt ska det ge fler möjligheten att närma sig utbildning och arbete. 

Den förlängda satsningen kommer dra fördel av Stadsmissionens pågående arbete med Råd & Stöd. Inom ramen för det jobbar professionella socionomer med att reda ut utsatta familjers livssituation och vägleda dessa mot rätt stöd och myndigheter för att kunna uppnå en hållbar vardag. 

För oss känns det väldigt positivt att kunna dra nytta av Stadsmissionens beprövade arbete inom Råd & Stöd. Istället för att uppfinna hjulet själva så kan vi vidareutveckla en modell som redan fungerar, säger Gabriella Palmén, integration- och migrationssamordnare från Karlskoga Kommun.

Stadsmissionens arbete med Råd och Stöd bygger på modell där man ser människan, lindrar akut nöd, och sedan förebygger ytterligare utsatthet och förändrar livssituationer. Så blir det också i Karlskoga med en mötesplats för att erbjuda kläder, husgeråd och andra förnödenheter till utsatta familjer. Samma mötesplats blir också forum för samhällsinformation, rådgivning och länkning till andra civila aktörer som bildningsförbund liksom koppling till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Vi ser fram emot att få bygga vidare på de forum och nätverk som Lotsprojektet redan skapat, säger verksamhetsledare Jonas Andersson vid Örebro Stadsmission. När vi adderar kraften från Råd & Stöd så kan vi bidra till ännu bättre integration.

Den nya satsningen pågår under en 8-månadersperiod och ska sedan utvärderas inför en eventuell förlängning. Från Stadsmissionens sida finns en förhoppning om att kunna befästa verksamheten i Karlskoga kommun och minska utsattheten även där.