Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bra samarbete när nya ishallen och badhuset ska ta form

Projekteringsarbetet för det nya badhuset och ishallen på Nobelområdet är i full gång tillsammans med samverkanspartnern NCC. En viktig del i det arbetet är att involvera de verksamheter och föreningar som är mest aktiva i Strandbadet och Nobelhallen idag.

Representanter från verksamheter och föreningar som är aktiva i Strandbadet och Nobelhallen deltar på återkommande referensgruppsmöten, där man tillsammans går igenom verksamheternas behov och vilka förväntningar som finns på de nya lokalerna.

Vi har upplevt det konstruktivt, högt i tak och vi känner oss hörda, säger Simon Eriksson från Karlskoga Simförening.

I arbetet med simhallen är i dagsläget representanter från Karlskoga simförening och Bofors simhoppsklubb med, som är de huvudsakliga föreningarna som är verksamma i badhuset idag.

Jag och projektorganisationen tycker att viktiga faktorer i arbetet är att få verksamheterna delaktiga och att deras idéer och förslag blir hörda och testade. ”Högt i tak” och att vi ska respektera varandras åsikter är några av ledorden som vi i ledningsgruppen valt att fokusera på. Att Simon, som representant för Karlskoga Simförening använder dessa ord stärker känslan av en stark referensgrupp, säger Simon Freiman, biträdande projektledare för det nya badhuset.

För ishallens räkning är representanter från BIK Karlskoga, BIK ungdom, Karlskoga IK och kommunens egna verksamheter med på dessa träffar.

Genom att träffa referensgrupperna återkommande så får vi möjlighet att lyfta fram behoven i ett större perspektiv och få en förståelse för möjligheter, behov och förväntningar, säger Sebastian Pisoni, projektledare på Karlskoga kommun.

Redan efter bara två sittningar i referensgruppen känner jag en stor sammanhållning, vi pratar samma språk i alla delar så som teknik, logistik och så vidare. Detta upplägg är och kommer garanterat att vara klockrent i alla avseenden, säger Palle Sjödin från BIK ungdom.

Längre fram kan även andra föreningar komma att bli involverade. Arbetet med referensgrupperna kommer att pågå fram till och med november, därefter förväntas en så kallad programhandling finns att presentera, som visar slutprodukten i stora drag. Detaljerna sätts sedan under nästa skede, som är systemhandlingsprojektering.