Till Karlskogas startsida

Anna Posth blir ny näringslivschef

Porträtt på Anna Posth med grå bakgrund

Som ett led i en omorganisation där syftet är att tydliggöra näringslivsarbetets uppgift och organisation kommer Anna Posth bli Karlskoga kommuns nya näringslivschef.

Genom denna förändring kommer allt arbete med näringslivsfrågor samlas i enverksamhet. Den stora satsningen för att främja industriell utveckling, iKARLSKOGA, kommer därmed inrymmas i den gemensamma organisationen. Det skapar både en tydlighet gentemot vårt näringsliv och ger bättre förutsättningar att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Jag är övertygad om att denna förändring kommer ge oss en starkare organisation och fortsatt lyckat näringslivsarbete, säger kommundirektören Susanne Afzelius.

Jag ser också synergier med att Anna fortsatt kommer leda kommunikationsarbetet på PR och marknadsavdelningen då kommunikation är en viktig del i arbetet med vårt näringsliv. Anna har sedan ett antal år tillbaka arbetat med näringslivsfrågor i Karlskoga, både inom privat och kommunal verksamhet. Hennes kompetens och erfarenhet tillsammans med hennes breda kontaktnät är helt rätt för den här tjänsten, fortsätter Susanne Afzelius.

Känner ett stort engagemang

Karlskogas utveckling och välfärd behöver ett starkt näringsliv, stora och små företag, handel, service och industri. Det är grunden för tillväxt och för en stark arbetsmarknad. Ett starkt näringsliv ger Karlskogaborna bättre förutsättningar till att leva ett gott liv och jag känner ett stort engagemang för dessa frågor, både i min funktion men också som Karlskogabo, säger Anna Posth.

Kombinationen av denna roll och tjänsten som PR och marknadschef kommer bli bra. Kommunikationsarbetet och platsmarknadsföringen av Karlskoga tillsammans med näringslivet går bra ihop och vår satsning på industriell utveckling kommer nu inrymmas i en större verksamhet. Det kommer bli bra för hela näringslivet, fortsätter Anna.


Förändringen gäller från 2023 och Anna Posth tillträder sin tjänst vid årsskiftet.

Kontaktuppgifter

Namn: Susanne Afzelius

Titel: Kommundirektör

E-post: susanne.afzelius@karlskoga.se

Telefon: 0586-610 00

Namn: Anna Posth

Titel: Näringslivschef

E-post: anna.posth@karlskoga.se

Telefon: 0586-610 00