Till Karlskogas startsida

2023 års stipendiater till Kultur- och fritidsnämndens stipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen, sedan 1998, ut stipendium inom det område som nämnden ansvarar för. Stipendiesumman är på 20 000 kronor och kan delas mellan flera stipendiater, men inget stipendium får understiga 10000 kronor.

Stipendiumet delas årligen ut till enskild person eller grupp, som utför eller har utfört en värdefull gärning inom det område kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Stipendiet kan även tilldelas en person, som önskar vidareutbilda sig inom området. En förutsättning är att personen är verksam i Karlskoga eller har annan närmare anknytning till Karlskoga kommun.

Kultur- och fritidsnämndens stipendium 2023 tilldelas Eva Dällerud och Bofors Luftvärnsförening. 

Motivering

Eva Dällerud arbetar engagerat med att berätta för den unga generationen om förintelsen under 2.a Världskriget. Som dotter till en av dem som blivit förföljd och suttit i koncentrationsläger förmedlar hon historien nära och detaljrikt i föreställningen "Jag, mamma och förintelsen".

Innan Eva blev pensionär var hon under många år aktiv som teaterlärare på Karlskoga kulturskola. Där har hon inspirerat många elever genom åren till teater och scenkonsten uttryck. Hon har också varit aktiv medlem i teaterföreningen lyset och visat sina elever glädjen i föreningslivet.

Bofors Luftvärnsförening har under ett antal år tagit vara på och utvecklat Tuggenområdet, skjutplatsen som var en stor anledning till att Alfred Nobel köpte Bofors 1894. För Karlskoga har området stor historisk betydelse och tack vare ideella krafter är idag platsen tillgänglig och möjlig att besöka för såväl Karlskogabor som externa besökare.