Till Karlskogas startsida

Samlad information kring läget i Ukraina

På den här sidan har vi samlat uppdaterad information som gäller för Karlskoga kommun, med anledning av kriget i Ukraina.

En sida för dig som är nyanländ flykting eller invandrare till Sverige

Som nyanländ flykting eller invandrare till Sverige är det viktigt att du så snabbt som möjligt ska få stöd i att lära dig svenska, komma igång med att arbeta och klara av din försörjning. På sidan Ny i Sverige kan du som är ny i Sverige läsa om vart du kan vända dig i olika situationer.

Ny i Sverige

Så här kan du hjälpa till

Det är många som vill hjälpa de drabbade. Ta kontakt med någon av hjälporganisationerna så kan de berätta mer hur du kan hjälpa till.

Satsning för att ta tillvara på kompetens hos nyanlända

På uppdrag av Karlskoga kommun har Örebro Stadsmission fått ansvaret att driva det så kallade Lotsprojektet. Målet med satsningen är att ta tillvara den stora potential som finns hos nyanlända massflyktingar i form av arbetslivserfarenhet och kompetens.

Lotsen kommer kartlägga tillgänglig kompetens och matcha den mot praktikplatser hos civilsamhälle och näringsliv. Målet är att 50 procent av deltagarna ska hitta en praktikplats, studier eller annan sysselsättning under projekttiden som löper fram till november 2023.

Örebro Stadsmission, orebrostadsmission.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

Vad gör Karlskoga kommun?

Karlskoga kommun har satt ihop en grupp som består av kommunens strategiska ledningsgrupp samt säkerhetssamordnare för att noga följa utvecklingen i Ukraina och planera åtgärder utifrån det.

Vill du veta mer i detalj vad som gjorts och sker, vänligen kontakta kommunens Servicecenter på 0586-610 00, info@karlskoga.se

En jämnare fördel­ning av skydds­be­hö­vande mellan kommu­nerna

Den 1 juli 2022 började en ny lag att gälla som innebär att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande från Ukraina.

Syftet med den nya lagen är att skapa en jämnare fördelning av boendeplatser över hela landet, och för att det ska kunna ske behöver vissa skyddsbehövande flytta. Flyttar sker i den mån det är möjligt och inom ramen för kommunernas fördelningstal.

Karlskoga kommuns fördelningstal blev 86 personer.

I Karlskoga fanns det fler än 86 personer och för att få en så bra spridning som möjligt inom kommunen valde man därför att plocka ut lägenheter som var spridda över hela kommunen för att inte belasta en stadsdel. För att undvika onödig flytt fick de som redan bodde i de utvalda lägenheterna att bo kvar i dem.

Innan fördelningen framkom inget om att någon hade ett större behov av att vara i Karlskoga. De personer som har anvisats till Karlskoga kommun har blivit välkomnande och fått ett boende. De som inte har blivit anvisade till Karlskoga kommer få en anvisning till en annan kommun där de välkomnas och får ett boende.

I hela landet är det runt 60 procent av de skyddsbehövande som kan bo kvar i samma kommun de tidigare vistats i och cirka 30 procent som får flytta till en närliggande kommun.

Om en av Karlskoga kommuns anvisade själv väljer att flytta från kommunen kommer ingen annan skyddsbehövande att få dennes plats eftersom Karlskoga har fyllt sin kvot.

Vad för beredskap bör jag ha hemma?

På vår sida Din egen beredskap kan du till exempel läsa om vad som kan vara bra att ha hemma vid kris. Vi har också samlat några länkar från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som är bra att ha koll på.

Länkar

Hur pratar man om krig med barn och unga?

Det är helt normalt att känna oro när det är krig någonstans i världen. Här finns frågor och svar för barn, och hur du som vuxen kan prata om krig med barn.

Länkar

Källkritik är just nu oerhört viktigt – hur ska jag tänka?

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

På msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du bland annat läsa om några konkreta saker att tänka på, och om fyra kriterier för att bedömma informationskällans trovärdighet.

Länkar

Källkritik, msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka krav ställs på sällskapsdjur som tas in från Ukraina?

Information om återgång till ordinarie krav för införsel av sällskapsdjur från Ukraina

Från och med den 1 september kommer djur som inte har tillräcklig införseldokumentation att avvisas eller avlivas vid gräns om inte avvisning är möjligt. Även djur som redan är i landet och som inte kontrollerats av veterinär före den 1 september kan komma att avlivas.

De ordinarie införselreglerna för hundar, katter och illrar från Ukraina är;

  • Djuret måste vara ID-märkt
  • Djuret måste vara vaccinerad mot rabies, vid tidigast 12 veckors ålder och vaccinationen måste vara gällande
  • Väntetid 21 dagar efter rabiesvaccination
  • Titertest/antikroppstest, taget tidigast 30 dagar efter senaste rabiesvaccination, resultatet måste visa att djuret har uppnått en antikroppstiter på minst 0,5 IU/ml
  • Väntetid 3 månader efter godkänt antikroppstest (titertest)
  • Hälsointyg (E9.207) utfärdat av officiell veterinär
  • Djurägareförsäkran (E9.204)
  • Intyget måste stämplas och signeras av tullen vid gräns till första EU-land

Ny i Sverige

Här kan du ta del av användbara länkar till olika myndigheter för dig som är nyanländ flykting eller invandrare till Sverige.

Kris & säkerhet

Säkerhetsinformation, krisberedskap, trygghetspunkter och information för barn angående världsläget.

Viktig information kring VMA

VMA, Viktigt meddelande till Allmänheten och även kallat "Hesa Fredrik", är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser

Skyddsrum i Karlskoga

Här kan du se en karta över skyddsrum i Karlskoga.