Till Karlskogas startsida

Parkera i Karlskoga centrum

I Karlskoga centrum gäller avgiftsfri parkering på samtliga parkeringar som ägs av Karlskoga kommun. Här kommer en påminnelse om att på en del av de mest centrala parkeringsplatserna, gäller tidsreglerad parkering i tre timmar med app, p-skiva eller liknande.

För att öka omsättningen på de befintliga parkeringsplatserna och på så sätt få fler tillgängliga platser för besökare i centrum under dagtid gäller tidsreglerad parkering i tre timmar på vissa platser i centrum. Det finns också korttidsparkering för den som ska utföra kortare ärenden, i allt från tio minuter upp till två timmar. Observera att avgiftsfriheten gäller på parkeringsplatser som ägs av kommunen.

På de platser där det gäller tidsreglerad parkering i tre timmar är det inte tillåtet att flytta bilen inom samma parkeringsområde för att på så sätt kunna stå ytterligare tre timmar. Övervakningen tillämpar så kallad ventilkontroll för att kunna avgöra om bilen är flyttad inom parkeringsområdet.

Fordonsförarens ansvar

Det är fordonsförarens ansvar att kontrollera vilka parkeringsbestämmelser som gäller vid parkering. På parkeringsområdet finns information om vilka regler som gäller, detta anges genom vägmärken på respektive plats. Vid osäkerhet om vad som gäller kan du kontakta kommunens Servicecenter med frågor.

Du som bor eller arbetar centralt eller planerar ett längre besök i centrum kan med fördel parkera på någon av de andra parkeringsplatserna som tillåter längre parkering, exempelvis längs Badstugatan eller Loviselundsvägen.