Till Karlskogas startsida

Årets Alfredpris till Karlskoga bibliotek

Varje år delar Biblioteksutvecklingen Region Örebro län ut ett Alfredpris för årets biblioteksbedrift och årets pris tilldelas Emma Elofsson och Anna Blank Åberg på Karlskoga bibliotek för sitt arbete med barns rätt till ett eget bibliotekskort.

Motiveringen till årets pris är:

Anna Blank Åberg och Emma Elofsson tilldelas 2023 års Alfredpris för att de engagerat och outtröttligt sätter barnet som rättighetsbärare i fokus.

De har på ett föredömligt sätt gjort praktik av barnkonventionens teoretiska ramverk genom sitt arbete med barns rätt till ett eget bibliotekskort.

Anna och Emmas arbete har lett till att Karlskoga bibliotek numera erbjuder alla barn från 13 år ett eget bibliotekskort, utan vårdnadshavares underskrift och utan legitimation. Det medför att biblioteket bland annat säkrar barnets rätt till integritet och sekretess samt rätten att kunna vara en aktiv invånare.

Alfredpriset för årets biblioteksbedrift

Alfredpriset för årets biblioteksbedrift delas ut årligen av Biblioteksutveckling Region Örebro län i samband med Nobel-dagen sedan 2016. Alfredpriset består förutom av äran, ett diplom och en statyett av träskulptören Ivan Holy.