Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Extra stöd till Karlskogas föreningsliv

I Karlskoga kommun är vi stolta över vårt rika föreningsliv och vill uppmuntra till aktivitet, engagemang och nytänkande. Kommunen erbjuder därför ekonomiskt stöd till Karlskogas föreningar.

Från 2023 erbjuder Karlskoga kommun föreningslivet att ansöka om ett extra föreningsstöd, utöver det vanliga föreningsbidraget som finns idag.

Jag är stolt över att vi prioriterar och satsar på Karlskogas föreningsliv, särskilt de som arbetar för ett inkluderande samhälle. Genom att investera en miljon kronor i dessa initiativ kan vi gemensamt främja en rättvisare och mer jämlik framtid, säger Amanda Lindgren, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Föreningsstödet avser föreningar som utöver det vanliga föreningsbidraget behöver ekonomiskt stöd till specifika satsningar (ej för ordinarie drift). Det är två ansökningstillfällen per år, senast 15 april samt senast 15 oktober och samtliga ansökningar kommer att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.

Vid beslut kommer nämnden att främja ansökningar som har för avsikt att arbeta med utvecklingsarbete inom områdena:

  • aktivt motverka diskriminering
  • mer jämställda föreningar
  • integrationsarbete

Ansökan görs genom e-tjänsten, extra föreningsstöd.

OBS! Var noga i er ansökan med att specificera hur det sökta bidraget ska användas och hur det kan kopplas till de angivna områdena. Ansökningar som inte specificerar eller kan koppla sökt bidrag till dessa områden kommer att få avslag på sin ansökan. Observera också att detta gäller specifika satsningar, inte er ordinarie drift.