Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Bidrag och stöd

I Karlskoga kommun är vi stolta över vårt rika föreningsliv och vill gärna uppmuntra till aktivitet, engagemang och nytänkande. Kommunen erbjuder ekonomiskt stöd till föreningar.

Barn- och ungdomsföreningar, sociala föreningar, kulturföreningar, funktionsnedsattas föreningar och uppdragsföreningar ansöker om bidrag under perioden 1 juni - 1 oktober.

Studieförbund och SISU ansöker om bidrag under perioden 1 juni - 31 oktober.

Ansökningar som kommer in efter sista anmälningsdag drabbas av förseningsavgifter. Mer information finns längre ner. Ansökan görs endast online.

Du behöver först administrera din förening via föreningsadministration för att kunna ansöka om bidrag online. Har ni tappat bort inlogg eller har frågor så kontakta Karlskoga kommun.

Vem kan få föreningsbidrag? Allmänna krav

För att en förening ska vara aktuell för föreningsbidrag ska följande allmänna grundvillkor vara uppfyllda:

Föreningen ska:

 • ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kultur- och föreningsförvaltningen
 • bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla som följer föreningens stadgar
 • uppfylla de krav som föreningen fastställer genom sina stadgar och årsmötesbeslut,
 • ha erhållit ett organisationsnummer från skatteverket
 • ha minst 10 aktiva medlemmar men dispens kan ges till förening som har mindre än 10 aktiva medlemmar under ett år
 • ta ut en egenavgift/medlemsavgift av föreningens medlemmar
 • bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar samt sitt säte i Karlskoga
 • ha en fungerande styrelse bestående av minst ordförande, kassör och sekreterare, men dispens kan ges under ett år
 • alla i en förening som kommer i kontakt med barn och ungdomar ska begära utdrag ur belastningsregistret
 • närvara på dialogträff
 • föreningen ska tillhöra någon av följande grupper:
  • Barn- och ungdomsföreningar 3-20 år
  • Föreningar för olika funktionsvariationer
  • Kulturföreningar
  • Sociala/etniska föreningar
  • Studieförbund
  • Minoritetsföreningar

Detta ska skickas in med bidragsansökan

 • Verksamhetsberättelse från föregående år
 • Resultatrapport för föregående år
 • Balansrapport för föregående år
 • Revisionsberättelse (underskrivet) från föregående år
 • Verksamhetsplan för nästkommande år
 • Drogpolicy för barn- och ungdomsföreningar
 • Drog- och dopingpolicy för idrottsföreningar

Vem kan inte få föreningsbidrag

Föreningar kan inte få ekonomisk stöd om den tillhör någon av följande kategorier:

 • Ekonomiska föreningar
 • Politiska föreningar
 • Elevföreningar
 • Stödföreningar (supporterklubbar med flera)
 • Pensionärsföreningar
 • Företagsklubbar/föreningar
 • Riksföreningar
 • Läns-/regionföreningar
 • Nystartade föreningar (kortare tid än 6 månader)
 • Föräldraföreningar
 • Föreningar med endast seniorverksamhet

Förseningsavgift

Ansökningar som kommer efter sista ansökningsdag drabbas av förseningsavgifter.

 • 1-7 dagar för sent: avdrag 10 %
 • 8-14 dagar för sent: avdrag 50 %

Ansökan som kommer mer än 14 dagar för sent tas inte upp till förhandling. Kommunen påminner inte om saknad ansökan.

Ung Peng

Till ungdomar i åldern 13-25 som vill arrangera aktiviteter för andra ungdomar i Karlskoga finns Ung Peng att söka.

Hjälpte informationen på denna sida dig?