Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Bidrag och stöd

I Karlskoga kommun är vi stolta över vårt rika föreningsliv och vill gärna uppmuntra till aktivitet, engagemang och nytänkande. Kommunen erbjuder ekonomiskt stöd till föreningar.

Barn- och ungdomsföreningar, sociala föreningar, kulturföreningar, funktionsnedsattas föreningar och uppdragsföreningar ansöker om bidrag under perioden 1 juni - 1 oktober.

Studieförbund och SISU ansöker om bidrag under perioden 1 juni - 31 oktober.

Inkommer en ansökan efter sista anmälningsdag görs ett avdrag av stödet enligt riktlinjen, Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället. Mer information om föreningsbidrag finns att ta del av i riktlinjen, Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället. Ansökan görs endast online.

För att kunna ansöka om bidrag behöver du först administrera din förening via föreningsadministrationen i föreningsregistret FRI. För frågor kring inloggning kontakta Karlskoga kommuns föreningskonsulent.

Extra föreningsstöd

Som förening i Karlskoga kan du söka ett extra föreningsstöd utöver det ordinarie föreningsbidraget som vanligtvis söks.

För att kunna ansöka om det extra föreningsstödet är kriteriet att ansökan ska gälla specifika satsningar (ej för ordinarie drift). Det är två ansökningstillfällen per år, senast 15 april samt senast 15 oktober och samtliga ansökningar kommer att behandlas av kultur- och fritidsnämnden.

Vid beslut kommer nämnden att främja ansökningar som har för avsikt att arbeta med utvecklingsarbete inom nedanstående områden:

  • aktivt motverka diskriminering
  • mer jämställda föreningar
  • integrationsarbete

Föreningar som beviljas extra föreningsstöd ska under nästkommande år återrapportera till kultur- och fritidsförvaltningen hur medlen har använts.

Ansökan för extra föreningsstöd skickas in via e-tjänsten här nedan

Ung Peng

Till ungdomar i åldern 13-25 som vill arrangera aktiviteter för andra ungdomar i Karlskoga finns Ung Peng att söka.

Hjälpte informationen på denna sida dig?