Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Peab bygger nytt vård- och omsorgsboende i Karlskoga

Illustration från luften över det planerade vård- och omsorgsboendet.

Illustration över det planerade vård- och omsorgsboendet. Illustration: Tengbomgruppen AB

Peab uppför ett nytt vård- och omsorgsboende i Karlskoga. Det ska sedan drivas av Karlskoga kommun som blir hyresgäst i den nya byggnaden.

Den totala ytan för vård- och omsorgsboendet blir 5 800 kvadratmeter och kommer att innehålla 80 lägenheter. Det planeras även för administrativa ytor för personalen samt gemenskapsytor för de boende. Stor vikt läggs också på utemiljön som anpassas för de boende.

Vi är glada över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Karlskoga. Peab har gedigen erfarenhet av att bygga vårdboenden och vi ser fram emot att få sätta spaden i marken, säger Thord Tärnbrant, regionchef mellersta, Peab Bostadsutveckling

Det nya boendet blir ett modernt och ändamålsenligt vård- och omsorgsboende som möter behoven inom detta område i Karlskoga både på kort och lång sikt.

Äntligen är vi i gång. Detta nya vård- och omsorgsboende kommer att göra stor skillnad för de boende och även för de medarbetare som får en ny och modern arbetsplats. Nya fina lägenheter och lokaler som skapar en tillåtande miljö för de boende. De flesta kommer att bo på markplan vilket underlättar för utomhusvistelse. Det ska bli fantastisk roligt att följa byggnationen, säger Eva Persson, förvaltningschef för socialförvaltningen i Karlskoga kommun.

Det nya vård- och omsorgsboendet ska byggas i Stråningstorp och beräknas vara färdigt hösten 2025.