Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nästa steg för svinnvågen: Amexci producerar vågarna som gåva till kommunen

Person håller i vitt plastskal till svinnvågen

Amexci är stor inom branschen för 3D-printing och har valt att stötta kommunen i deras satsning kring svinnvågen. Svinnvågen uppfanns av Karlskoga kommun i syfte att mäta förskolors matsvinn, för att i sin tur mätta fler barns magar samt värna om miljön och ekonomin.

Just nu producerar Amexci Karlskoga kommuns egen svinnvåg, detta gör dem som en gåva till kommunen och förra veckan anordnade kommunen ett studiebesök för att se svinnvågen tillverkas.

Det här projektet vi gör tillsammans med Karlskoga kommun känns jätteviktigt och samtidigt väldigt kul. Det är spännande att få se tekniken växa fram och det känns att det är för en bra sak. - Kevin Dehlin, Amexci

Idag mäter fem förskolor sitt matsvinn via svinnvågen dagligen och nu vill man bistå med vågar till samtliga förskolor i kommunen. Detta för att få in ännu mer data och kunna anpassa inköp så att fler barn bli mätta och att svinnet minskar.

Ungdomar från Ungdomens hus har fått vara med och designa svinnvågen, där bland annat displayen har fått en bättre design. Från ett tekniskt perspektiv har vågen också fått en snabbare och mer energisnål processor, och även ett uppladdningsbart batteri.

Eftersom jag går industriprogrammet känns det jättekul att få vara med och se hur industrin i Karlskoga fungerar och det är roligt att få vara med och designa en produkt som ska ut till så många. - Alicia Wasberg, ungdom från Ungdomens hus

När svinnvågarna har tryckts hos Amexci skickas de vidare till kommunens IT-avdelning som ska plocka ihop den tekniska utrustningen till vågen och därefter skickas de ut till förskolorna. Julia Åhlgren, verksamhetsutvecklare, berättar att de hoppas på att vara i gång med vågarna på samtliga förskolor under höstterminen.

Svinnvågen är unik i Sverige och en satsning som har fått mycket uppmärksamhet nationellt.

Jag är otroligt tacksam för alla inblandade parter som gjort detta möjligt, men jag vill rikta ett extra stort tack till Andreas Heydeck på Kommunens IT avdelning. Utan Andreas så hade detta inte varit möjligt! - Amanda Lindgren, ordförande Folkhälsonämnden

Sex personer står i produktionslokalerna hos Amexci

Andreas Heydeck, Amanda Lindgren, Alicia Wasberg, Märta Jakobsson, Julia Åhlgren, Kevin Dehlin