Till Karlskogas startsida

Karlskoga kommun utreder behovet av finsktalande personal i hemtjänsten

Finsk flagga på vägg i en korridor

Vi söker nu finlandsfödda boende i Karlskoga kommun som vill delta i en enkätstudie.

Det tar två minuter att besvara enkäten, du är anonym och det görs digitalt genom att klicka på länken "Till enkäten, esmaker.net" längst ned i artikeln. Enkäten finns också i pappersformat hos servicecenter och hos finska föreningar.

Sista svarsdatum är 8 april 2024.