Till Karlskogas startsida

Ny riskklassning av livsmedelsverksamheter

Från och med 2024 gäller en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Under 2023 klassar därför tillväxt- och tillsynsförvaltningen om alla befintliga verksamheter.

Det innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna. Den nya klassningen kommer att gälla från och med 2024.

Lämna uppgifter via e-tjänst

Du som har ett livsmedelsföretag i Karlskoga eller Storfors kommun uppmanas att så snart som möjligt lämna in uppgifter om din verksamhet. Du lämnar enklast uppgifterna som tillväxt- och tillsynsförvaltningen behöver genom att använda den e-tjänst för omklassning som tagits fram tillsammans nationellt med andra myndigheter.

Du som firmatecknare eller representant för företaget kommer att kunna lämna uppgifterna och fylla i dem själv via den framtagna e-tjänsten. Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Efter att du lämnat de uppgifter vi behöver skickas ett beslut om din nya riskklassning ut, den nya klassningen börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens som visar på hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år.

Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför en ny riskklassning?

Målsättningen med den nya risklassningsmodellen är att ge en mer rättvis bild av hanteringen i er verksamhet. Modellen är anpassad efter EU-rapporteringen och är obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.

Kommer det att kosta något?

Vi kommer att ta ut en administrativ avgift på 1200 kronor för arbetet med omklassning, vilket motsvarar en timmes handläggningstid.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

Uppgifterna om din verksamhet omfattar följande delar:

 • Huvudsaklig inriktning: hur verksamhetens livsmedel sprids (till privatpersoner eller livsmedelsföretag).
 • Aktiviteter som ingår i verksamheten, vad livsmedelsföretaget gör.
 • Verksamhetens omfattning, till exempel antal årsarbetskrafter eller mängd utgående livsmedel (anges i ton).
 • Tredjepartscertifiering.

Efterhandsdebitering

Tillsynsavgiften betalar du mot faktura efter att vi kontrollerat din livsmedelsverksamhet, så kallad efterhandsdebitering. Du betalar timtaxa för kontrollen.

Den avgift du betalar grundar sig på den tid som kontrollen tar samt för- och efterarbete, som exempelvis:

 • förberedelse inför kontrollen
 • kontroll på plats/distans/kontoret
 • granskning av inkomna uppgifter och handlingar
 • administrativ tid
 • provtagning och bedömning av analysresultat
 • bedömning av kontrollresultat
 • skriva kontrollrapport och beslut
 • befogade klagomål/matförgiftningar

Det är kommunfullmäktige som beslutar om timtaxan för livsmedelskontroller.

Mer information om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning på livsmedelsverket.se samt ta del av exempel på riskklassningar och som kan vara till hjälp för dig när du ska fylla i uppgifter om ditt företag:

På livsmedelsverket.se kan du också läsa mer om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen: