Till Karlskogas startsida

Inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall

Kompost på den egna tomten eller lämna till återvinningscentralen. Det är alternativen för ditt trädgårdsavfall enligt ny lagstiftning. Lagen säger också att dispens krävs för att tända en majbrasa. Men till årets Valborgsfirande ges ett generellt tillstånd.

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall genom införandet av EU:s avfallsdirektiv. I begreppet bioavfall ryms förutom mat- eller köksavfall, också trädgårds- eller parkavfall. I praktiken innebär det att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Generell dispens för majbrasor i år

De nya förutsättningarna gäller alla, såväl privatpersoners som verksamheters trädgårds- eller parkavfall. Tillväxt och tillsynsförvaltning i Karlskoga/Storfors kan medge undantag, exempelvis om det är mycket långt till närmsta återvinningscentral.

De nya bestämmelserna innebär också att majbrasor inte får tändas utan tillstånd från miljökontoret. Till årets Valborgsfirande lämnar Tillväxt och tillsynsförvaltning i Karlskoga och Storfors emellertid en generell dispens.

Ved är inte avfall

Den generella dispensen för majbrasor gäller inte eldning av trädgårdsavfall på den egna tomten. Växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av trädgården ska komposteras på den egna tomten eller lämnas på återvinningscentral. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar klassas som trädgårdsavfall.

Ved är inte avfall och omfattas alltså inte av de nya bestämmelserna.

Tänk på!

Kom ihåg att i god tid meddela räddningstjänsten om din majbrasa och att beakta risken för brandspridning och människors miljö och hälsa.