Till Karlskogas startsida

Företagssafari – ett möte mellan avgångselever och Karlskogas industriföretag

Elever i grupp minglar på företag.

Med 70 dagar till studenten anordnade VBIF, i samarbete med Teknikcollege Örebro län och Karlskoga kommun, en Företagssafari för elever i årskurs tre från Natur- och Teknikprogrammet på Möckelngymnasiet.

Klockan 8.00 samlades 60 förväntansfulla elever på Karlskoga Folkhögskola för att delta på årets Företagssafari. Företagssafari är ett upplägg som tidigare arrangerats för elever på närliggande universitet men i år växte idén om att genomföra samma upplägg för avgångselever på Möckelngymnasiet.

Det är oerhört viktigt för elever att få möjlighet att koppla sin utbildning till ett framtida yrke och det är det som är bakgrunden till att den här Företagssafarin skapades. Initiativet är från företagen i Teknikcollge och det är jätteviktigt för oss att vi har företagen med oss på en sådan här aktivitet. Martina Augustsson, samordnare Skola-Näringsliv, Karlskoga kommun.

Karriärmöjligheter i Karlskoga - Scenen är er

Tanken med Företagssafari är att synliggöra den bredd och spets som finns inom Karlskogas högteknologiska industriföretag, att väcka ett intresse för att hemvända efter avslutade studier och framför allt att visa upp jobb- och karriärvägar på Karlskogas industriföretag.

Anna Andréasson, Verkställande tjänsteman i VBIF, startade upp dagen tillsammans med representanter från Teknikcollege, Saab, BAE, Eurenco, Cambrex, PartnerTech, Nobel Biocare och Karlskoga kommun.

Det här är en dag för er och för er framtid. Ni har 70 dagar till studenten och på Arbetsförmedlingens hemsida finns det idag 800 lediga tjänster i Karlskoga. Scenen är er!” -Anna Andréasson, Verkställande tjänsteman i VBIF.

Visa upp bredd, spets och möjligheter

Efter den gemensamma uppstarten hade eleverna ett fullspäckat schema. I grupper fick de besöka Saab, BAE, Eurenco, Cambrex, PartnerTech, Nobel Biocare i olika block utspridda under dagen. Varje företag hade en inledande presentation om sin verksamhet och sedan fick eleverna göra besök i företagens produktioner. Martina berättar:

Det är viktigt att våra unga invånare får möjlighet att se vad det finns för arbetsmarknad i Karlskoga. Vi vill visa upp den bredd och spets som finns bland företagen här och framför allt att det finns goda karriärmöjligheter.

Porträtt på två elever. En tjej en kille.

Arvid Johansson och Alice Thelander, elever Möckelngymnasiet.

“Jag har fått en helt annan bild av Karlskoga”

Alice Thelander är en av eleverna som är utvald som ambassadör och avlutar på Folkhögskolan med att sammanfatta dagen:

Jag har efter idag fått en helt annan bild av Karlskoga. Jag ser grindarna till de här företagen varje dag men jag har aldrig förstått vad som finns innanför. Jag förstår nu vilka goda karriärmöjligheter det finns för mig här i Karlskoga.

Arvid Johansson, elev och ambassadör, berättar om vad han tar med sig från dagen:

Jag har fått upp ögonen för möjligheterna och bredden som finns i Karlskoga. Det finns flera spår jag kan välja efter att jag tagit studenten och oavsett vad jag väljer finns det stora möjligheter att komma tillbaka till Karlskoga och få en anställning. Det har varit spännande att höra personers bakgrund och det visar på att det finns många vägar in för att göra karriär i Karlskoga.