Till Karlskogas startsida

Servicemätning

I Karlskoga arbetar vi för att hela tiden bli bättre och kunna ge en så bra service som möjligt till våra invånare och besökare.

Just nu genomför Karlskoga kommuns servicecenter en servicemätning som innebär att du kan komma att få en enkät efter din kontakt med oss, antingen via telefon eller mejl. Genom att svara på enkäten hjälper ni oss att bli bättre så vi hoppas därför att ni vill delta. Mätningen kommer att pågå fram till 17 maj.