Till Karlskogas startsida

Trygghetsvandring i centrala Karlskoga

Torsdagens trygghetsvandringen genomfördes i centrala Karlskoga med fokus på sträckan mellan Folkets hus och Karlskoga busstation.

Under torsdagskvällen 23 november genomfördes en trygghetsvandring i centrala Karlskoga, som en del i det löpande trygghetsarbetet i kommunen.

Tryggheten på en plats påverkar hur och var vi rör oss, vilka aktiviteter vi deltar i och hur vi mår. Trygghetsvandringar har genomförts i olika områden i Karlskoga under flera år med bred uppslutning. Syftet med dessa vandringar är att samla olika aktörer för att kunna utbyta tankar och synpunkter kring vad som skapar en trygg eller otrygg plats.

Mycket rörelse på sträckan

Torsdagens trygghetsvandringen genomfördes i centrala Karlskoga med fokus på sträckan mellan Folkets hus och Karlskoga busstation.

Vi har valt den här sträckan eftersom det är en sträcka där många människor rör sig mellan viktiga funktioner. Många tar sig den här vägen när de ska till och från busstationen men också mellan butiker, restauranger, arbetsplatser och bostäder i området. Det gör att det är rörelse här under stora delar av dygnet, förklarar Sofia Ersson, trygghetssamordnare på Karlskoga kommun.

Under trygghetsvandringen identifierades platser längs sträckan som känns otrygga men också platser som är bra ur trygghetssynpunkt.

Trygghetsvandringarna gör att vi kan förstå var man känner sig otrygg och varför. Men det är lika viktigt att få reda på vad som gör att en plats känns trygg, så att vi kan göra mer av det, säger Sofia Ersson, trygghetssamordnare på Karlskoga kommun.

Under trygghetsvandring var många ur kommunens samverkansgrupp för trygghet på plats, tillsammans med boende, politiker från Karlskoga och Degerfors lokala brottsförebyggande råd och verksamheter på platsen.

Samverkan för ett tryggt Karlskoga

Sedan ett antal år tillbaka samverkar Karlskoga kommun tillsammans med flera andra aktörer i kommunen med syftet att Karlskoga ska vara en trygg kommun att bo och vistas i. Arbetet kallas EST, Effektiv samordning för trygghet, där Karlskoga kommun tillsammans med Karlskoga Energi och miljö, Karskogahem, polisen, räddningstjänsten, Securita, Qsecurity, Marknadsplats Karlskoga och ambulansen samverkar. Syftet med samverkan är att få en gemensam lägesbild och bättre kunna bidra till upplevelsen av trygghet och den faktiska säkerheten i Karlskoga. Trygghetsvandringar är en del i det trygghetsarbete som pågår i kommunen.

Kommande trygghetsvandring i Sandviken

Nästa planerade trygghetsvandring är i södra Sandviken torsdag 7 december. Alla som bor eller vistas i Sandviken är välkomna att delta.

Läs mer om den kommande trygghetsvandringen.