Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Trygghetsvandringar

I Karlskoga har vi under flera år haft trygghetsvandringar med bred uppslutning.

Många olika förvaltare ansvarar för utemiljön i ett område. Det kan vara fastighetsägare, kommunala förvaltningar, ansvariga för kollektivtrafiken, föreningar, boende och så vidare. Det är sällan som alla dessa möts, och det är ofta svårt för dem som bor och verkar i området att veta vart de kan vända sig med synpunkter.

Trygghetsvandringar är en metod för att få alla dessa parter, boende och verksamma i området, att träffas tillsammans och samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Dialogen mellan den enskilde individen och förvaltare är minst lika central som de fysiska förändringarna som kan bli det konkreta resultatet av vandringen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?