Till Karlskogas startsida

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga nominerad till årets Kulturkommun

Varje år utser fackförbundet Vision en kommun till årets kulturkommun och Karlskoga är en de nio kommuner som nominerats i år.

I Karlskoga satsar man på att alla ska få en så bra kulturupplevelse som möjligt.

För oss har det varit viktigt att utveckla inte bara den fysiska miljön i Karlskoga när vi växer och blir fler utan att också brädda kulturlivet och utbudet, det är därför mycket kul att det hårda arbetet uppmärksammas, säger Amanda Lindgren (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Under våren 2022 beslutade kommunfullmäktige att barnkulturen i kommunen ska behandlas utifrån barnkonventionen, vilket resulterade i en kulturgaranti för barn och unga. Kulturgarantin bygger på att alla barn ska ha samma möjlighet till professionella kulturupplevelser oavsett vilken skola de går i eller vilka föräldrar de har. Samverkan inom kulturliv, föreningar och förvaltningar är nyckeln.

Vi arbetar hårt för att alla som bor i Karlskoga ska ha ett gott liv och därför prioriterar vi kultur som en mycket viktig pusselbit för kommunens attraktivitet, säger Tony Ring (M), kommunstyrelsen ordförande

För tillfället är kulturgrarantiprogrammet späckat med aktiviteter inom teater, musik, sång, konst, museibesök, författarbesök för Karlskogas barn och unga. Karlskoga har också ett föreningsliv som är engagerat och är driftiga som alltid ställer upp i samverkan med kommunen.