Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 november 2018 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arkitekturstudenter på besök i Karlskoga

KTH-studenter tar fram förslag på ny bro

Under fredagen den 9 november besöktes Karlskoga av arkitekturstudenter från Kungliga tekniska högskolan, KTH. Studenterna ska under hösten ta fram utformningsförslag för en ny bro till Björkbornsområdet .

Platsen som besöktes var, så klar, den plats där den nu rivna bron fanns, bron som gick över Timsälven och ut mot Björkbornsområdet.

Arkitekturstudenterna har fått i uppdrag, med koppling till sin utbildning, att under hösten ta fram olika förslag på utformning av en ny bro.

Det ska bli väldigt spännande och intressant att få ta del av förslagen och sedan bedöma om något av dem är möjliga att genomföra här, säger Eleonore Åkerlund, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun.

Kommunen har tidigare utrett möjligheten att rusta upp den redan befintliga bron som
gick över Timsälven till Björkbornsområdet. Utredningen visade att projektet skulle bli alltför kostsamt och därför revs den. Bron har tidigare varit en viktig del i gång- och cykelleden som leder till Björkbornsområdet där Alfred Nobels herrgård och flertalet stora arbetsplatser ligger. Kommunen fortsätter därför utredningen med att se över möjliga alternativ för att ta sig över älven till fots eller på cykel.

Uppdaterad 2018-11-12