Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

23 oktober 2018 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga kan få nytt naturreservat

Karlskoga kommun har tidigare i år köpt in mark i området runt Fuxboudden, ett område som ligger vid Våtsjön, ungefär en mil från Karlskoga. Målet är att området ska bli ett nytt naturreservat.

Fuxboudden är ett av Karlskogas mest uppskattade friluftslivs- och upplevelseområden där bland annat orienteringsklubben Djerf har sin klubbstuga. Området används året om av olika ideella föreningar, av förskolor, skolor och av allmänheten. En anledning till att området blivit ett så populärt är den ovanliga och upplevelserika naturen.

Skälet till att området föreslås bli naturreservat är att Fuxboudden har ett högt biologiskt värde. Huvuddelen av udden består av äldre skog med naturskogskvaliteter och ett stort antal skyddsvärda arter, till exempel spillkråka, mindre hackspett och tretåig hackspett.

På det här sättet kan man också skydda området från skogsavverkning och på så sätt säkra området som friluftsområde även i framtiden, säger Liv Hellquist, chef på mark och planeringsavdelningen på Karlskoga kommun.

Kommunen har nu tagit fram ett reservatsförslag som går ut på remiss till berörda sakägare och vissa andra myndigheter och föreningar som har rätt att tycka till om handlingarna. Remisstiden sträcker sig från 10 oktober till och med 11 november.

Ta del av reservatsförslaget för Fuxboudden.

Uppdaterad 2018-10-23