Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

15 november 2016 - Uppleva & göra

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Workshop från Art Kod. Barn och unga gestaltar biblioteket.

Biblioteket nu och i framtiden

Mötesplats 24-7, vad har hänt och vad händer?

Kultur och föreningsnämnden beslutade under 2012 att starta ett utvecklingsprojekt kallat Bibliotek 3.0 för att möta en negativ utvecklingstrend som sågs i biblioteksvärlden. Syftet var att skapa en tydlig och förankrad målbild av bibliotekets långsiktiga uppdrag.

Under projekttiden genomfördes studiebesök, medborgardialoger och seminarier med möjlighet för medborgarna att lämna synpunkter. En ungdomsdialog och flera workshops genomfördes tillsammans med verksamheten Art Kod. Art Kod använder en estetisk lärprocess som ett verktyg i arbetet med att förstärka barn och ungas delaktighet i utformandet av offentliga platser i deras närmiljö.

Konstnärer tillsammans med barn och unga utforskade hur man upplever biblioteket idag och hur det kan utvecklas och omgestaltas.

Resultaten från Art Kod gestaltades genom en utställning och en film som visades vid Kulturtinget i mars 2016. Förslag som inkom bearbetades i ett "ordmoln" där storleken på orden i molnet visade hur vanligt förekommande förslaget var. Resultatet visade en tydlig önskan att man ville se biblioteket mer som en mötesplats där bland annat café och ny entré mot torget betonades.

Bibliotek 3.0 avslutades och det fortsatta arbetet med implementering av förslagen övergick till vision Mötesplats 24-7.

Under våren 2016 flyttade öppna förskolan från lokalerna i biblioteket och det blev då en möjlighet att starta ett café där istället. Caféet invigdes i oktober och drivs till en början av av föreningen Funkis.

I slutet på augusti invigdes projektet Mötesplatsen för integration. En plats dit nyanlända och asylsökande kan vända sig till när de behöver stöd för att söka information och service. Där finns personal på plats som behärskar flera språk och kan vägleda nyanlända in i samhället. Projektet pågår i första hand till årets slut.

När det gäller ny entré mot torget så kommer kultur- och föreningsförvaltningen tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen få i uppdrag att tillsammans arbeta fram ett förslag.

Övriga förslag som framkommit i dialogerna arbetas nu vidare med i vision
Mötesplats 24-7.PDF

Uppdaterad 2016-11-15