Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 oktober 2016 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Belal Alhamad får hjälp av Helene Johansson, lärare i SFI. Belal Alhamad är en av alla dem som går till Språkstudion.

Snabbare och fler vägar till svenska språket

SFI-undervisningen i Karlskoga kommun har under året utvecklat kurser med olika inriktning för att bättre ta vara på elevernas bakgrund i språkinlärningen.

- Vi vill erbjuda fler och snabbare vägar till det svenska språket, säger Helene Johansson lärare i svenska för invandrare.

Under sommar som gick hölls en uppskattad kurs i industrisvenska, kursen riktade sig till dem med bakgrund i industrin. Kursen var mycket uppskattad och det komma att blir en del två.

- På det här sättet kan det för en del elever vara lättare och roligare att närma sig det svenska språket, säger Helene Johansson.

Helene Johansson förklarar att om man kopplar undervisningen till en persons egna erfarenheter så kommer man oftare snabbare fram, men hon understryker att det är olika för olika personer, men att det kan vara en bra väg för somliga.

Studera individuellt

Man planerar också att erbjuda kurser för dem som har vårdbakgrund eller som har en pedagogisk bakgrund. När det blir av beror på elevunderlaget. Utöver det kommer ett intensivspår att erbjudas, det vill säga en kurs i högre takt och med mer egna studier. Att studera i högre tempo passar så klart inte passa alla, men för somliga är det helt rätt väg och ger till och med en ökad motivation.

De olika utbildningspåren syftar till att det ska bli så bra som möjligt för individen och för ett bättre lärande. Däremot är det inte en utbildning till ett specifikt yrke - även om man på lång sikt har förhoppningen att satsningen på språkutbildning ska hjälpa individer att snabbare komma in i samhället och ut på arbetsmarknaden.

Man erbjuder också Språkstudion. Den finns till för de elever som har praktik, jobb eller går någon annan utbildning. Till Språkstudion kommer eleverna en eller flera gånger i veckan och studerar¨individuellt. Språkstudion är dessutom öppen på kvällstid en gång i veckan.

Uppdaterad 2016-10-11