Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

26 juni 2020 - Kommun & politik

Hela feriegänget samlat, stående från vänster Vinnie Gustafsson Hägg, Tiffany Grundmann, Tindra Granath, Doniya Sakhizadeh, Amina Omar, Sumayo Abdiweli Muhammed och sittande från vänster, Paula Johansson och Maja Lindberg Gran.

Arbetet med barnrättsfrågor har bäst effekt om fler samverkar

Åtta feriepraktikanter från Karlskoga och Degerfors har under två veckor haft som uppdrag att ta fram förslag på hur det går att sprida kunskap om barnkonventionen.

Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen lag och då är det viktigt att barn verkligen vet om sina rättigheter. Ferierna vid folkhälsoförvaltningen har under två veckor haft som uppdrag att planera en barnrättsmånad och barnrättsaktiviteter i Karlskoga och Degerfors kommuner. I dag fick de presentera sina idéer och förslag om hur man på ett roligt sätt kan ge barn och unga i Karlskoga och Degerfors kunskap om barnkonventionen och sina rättigheter.

Redovisningen gjordes uppkopplade och ett tjugotal intresserade var med och följde deras genomgång. De fick bra gensvar från olika verksamheter i Karlskoga och Degerfors kommuner, även från UNICEF Sverige. UNICEF var imponerade av ungdomarnas redovisningar, tyckte det var pedagogiskt bra upplagt och var intresserade att ta med några  idéer vidare i sitt arbete. Även Ungdomsfullmäktige i Karlskoga var uppkopplade och de ville gärna försöka arbeta vidare med feriernas olika uppdrag för att få fler, både barn och vuxna, att förstå barnkonventionens innehåll. Arbetet med barnrättsfrågor har bäst effekt om fler instanser samverkar.

Användbart arbete

Sofie Hedberg är folkhälsoutvecklare i Karlskoga och Degerfors och har varit ungdomarnas handledare under de här veckorna, hon tycker att det har varit otroligt inspirerande och spännande att följa ungdomarnas idéer och personliga utveckling. Tack vare deras arbetsinsats har de kunnat leverera ett användbart arbete.

Maja Lindberg Gran, som var en av årets ferier, ville ha en praktikplats där hon hade möjlighet att göra skillnad och även kunna påverka. Ja, helt enkelt göra nåt som verkligen spelar roll.

Jag blev positivt överaskad när vi åkte ut och fick prata med barn i årskurs 1-3, att de kunde så mycket. De visste grejer och kunde hänvisa till artiklar som står i barnkonventionen. Det var stor skillnad från när jag gick i lågstadiet. I artikel 42 har alla barn och vuxna rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen, det tycker jag är bra, säger Maja.

Uppdaterad 2020-06-26