Till Karlskogas startsida

Nya lokaler för anpassad grundskola är invigd

Träfasad på den nya skolbyggnaden.

De nya lokalerna för anpassad grundskola ligger i anslutning till Bråtenskolan.

Det första spadtaget togs under våren 2023 och nu, ett år senare, är de nya skollokalerna för anpassad grundskola färdiga.

Lokalerna som nu står klara är anpassade, både invändigt och utvändigt, för anpassad grundskola som är verksamheten som ska flytta in i de nya lokalerna inför hösten. Anpassad grundskola, tidigare kallat träningsskola, är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning. I anpassad grundskola får eleverna utbildning som i grundskolan men lärarna anpassar undervisningen efter elevernas behov. I de nya lokalerna, som ligger i anslutning till Bråtenskolan, kommer verksamheten ha tillgång till lokaler som är anpassade för exempelvis idrott, matsal, slöjd och utrymning.

Under måndagen invigdes de nya lokalerna och det symboliska bandet klipptes av Martin Hårsmar (M), ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden och Annelie Bramvehl (M), ordförande i barn – och utbildningsnämnden.

Det känns jättebra att vi äntligen är här och kan inviga de här nya lokalerna. Men den riktiga magin sker först när vi fyller den med människor, det är där magin sker - i mötet mellan människor, sa Annelie Bramvehl, ordförande i barn- och utbildningsnämnden under invigningstalet.