Till Karlskogas startsida

Ett innovativt sätt att jobba hållbart med hantering av arbetskläder

Man i lastcykel parkerad utomhus vid en byggnad. På lastcykeln står texten: Hej! Jag är en klimatsmart lastcykel.

Fredrik Davidsson i den uppgraderade tvättcykeln.

På kommunens tvätteri händer det just nu spännande saker. Chip har installerats i alla kläder som används av omsorgspersonal inom vård- och omsorgsboenden och hemvården. Dessutom fraktar en färgglad lastcykel tvätten mellan verksamheterna och tvätteriet.

Tanken med chippningen är att skapa ett mer hållbart tänk kring våra inköp av arbetskläder. Chippen möjliggör för kommunen att hålla koll på hur mycket kläder som finns ute i verksamheten, vilken kvalitet de håller samt vilka storlekar och plagg som går åt mest.

Det är ett innovativt sätt att ha en bättre koll på bestånd och kostnader när det kommer till arbetskläder. På det här sättet vet vi vad som går åt och vilken kvalitet de håller, berättar Andreas Heydeck, digitaliseringsstrateg.

Hur fungerar det då?

På varje plagg stryks ett specialdesignat chip fast i nedre delen av plagget. Detta chip har en QR-kod som innehåller information om plagget, dess enhet, storlek och antal tvättar. Plaggen skannas sedan vid återlämning till tvätteriet via ett stort skåp som kan läsa av flera hundra plagg åt gången.

Vinster med tvätt på samma plats

Utöver chippningen sköter tvätteriet nu tvätt av alla arbetskläder till omsorgspersonal inom vård- och omsorgsboenden och hemvården. Genom att tvätta all tvätt på samma plats används maskinerna mer effektivt och vi undviker att tvätta halvfulla maskiner med endast några få plagg i.

Kläderna är dessutom tvättade på korrekt sätt när det kommer till exempelvis temperaturer, dosering och val av tvättmedel. På så sätt kan vi säkerställa att våra kläder håller en god kvalitet och att det i slutändan gynnar både våra medarbetare och våra brukare som garanteras rena kläder, berättar Ann-Christin ”Anki” Andersson, platschef på Tvätten.

En annan stor vinst är att detta frigör tid för undersköterskor att vara ute i vårdsituationer i stället för att stå i en tvättstuga, flikar Camilla Lindquist, enhetschef på Torpdalens vårdboende in.

Miljövänlig transport

För att frakta tvätten mellan tvätteriet och kommunens verksamheter erbjuds upphämtning och leveranser med kommunens tvättcykel.

Vi har haft cykeln i 3 år nu och det är ofta som jag får lite konstiga blickar när jag kommer med den på cykelbanan, då många inte förstår att det är en cykel, berättar Fredrik Davidsson som är den som kör cykeln.

Med anledning av detta har cykeln nu fått ett nytt uppfräschat utseende, som vi hoppas ska göra den mer accepterad på kommunens cykelbanor!

Hållbar hantering av arbetskläder

Projektet är ännu i sin linda, men förhoppningen är att vi med hjälp av statistik ska kunna arbeta mer hållbart med våra inköp av arbetskläder framöver. Främst genom att kunna mäta vilken kvalitet de plagg vi köper in håller.

Vi kommer bland annat kunna se om det finns kläder som inte håller tillräckligt många tvättar, som slits snabbt och behöver lagas ofta eller att färgen inte håller. Genom att arbeta på detta sätt främjas en mer hållbar hantering av arbetskläder, avslutar Anki.