Till Karlskogas startsida

Medborgardialog: Kultur och fritid i Karlskoga

Med start under vecka 18 och en och en halv månad framåt kommer Karlskoga kommun ha en stor medborgardialog kring invånarnas synpunkter om vad man vill kunna göra på sin fritid.

I medborgardialogen kommer man ställa frågor som:

  • Vad är bra, som vi ska fortsätta med?
  • Vad är mindre bra, som vi ska sluta med?
  • Vad är inte tillräckligt bra, som vi ska förbättra?
  • Vad saknar du, som vi ska börja med?

Tanken är att samla in all information via kommunens AI tjänst, Affe som sorterar, bearbetar och sammanställer informationen. Åsikterna som inkommer ska ligga till grund för kommunens långsiktiga kultur- och fritidsstrategi.

Vi vill att varje röst i Karlskoga ska höras. Genom denna dialog hoppas vi på att få in värdefulla insikter som hjälper oss i vårt arbete att skapa ett fritidsliv som speglar våra invånares önskemål och behov. Tillsammans formar vi en stad där kultur och fritid blomstrar för alla, säger Amanda Lindgren, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Kommunen kommer att stå med ett tält på KB’s vårmarknad i centrum lördagen den 4 maj och samtala med Karlskogabor och besökare. Det kommer att sitta roll-ups på flera av kommunens publika anläggningar för att uppmana att lämna synpunkter till Affe.

Man kommer även finnas med på andra evenemang såsom Kultur- och föreningsdagen och Rising stars, samt besöka föreningsliv och kulturgrupper. Under arbetet kommer vi även ha möte med fastighetsmäklare för att suga åt oss vad presumtiva inflyttare efterfrågar.

Lördagen den 4 maj kommer det ut en hel bilaga med KT-kuriren som beskriver vad man kan göra i Karlskoga på sin fritid. I bilagan finns även en QR-kod med länk, där man kan gå in och lämna synpunkter. För de som inte vill prata med Affe utan lämna sina synpunkter i mer analog form går det bra vid de tillfällen där kommunen kommer att vara på plats.

Kommunen kommer även skicka ut information till skolorna, så att barn- och ungdomar både kan lämna sina åsikter samtidigt som de får en lektion kring AI.

Att trivas där man bor är viktigt, till detta hör ett rikt kultur- och fritidsliv. I Karlskoga finns en bred flora av aktiviteter och anläggningar som erbjuder stora möjligheter att ta vara på fritiden och Karlskoga kommun är intresserad av att veta vad du tycker om kulturen och fritiden i Karlskoga, säger Magnus Ahlberg, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunens folkvalda politiker ska ta fram en långsiktig strategi för att Karlskoga ska bli en så bra stad som möjligt att bo i och besöka. Fokus ska vara att människor alltid har något spännande, roligt eller berikande att göra på sin fritid. Till sin hjälp använder kommunen den senaste tekniken för att samla in människors synpunkter, chatroboten Affe. Tanken är att Affe kommer att sammanfatta alla inkomna synpunkter, så att bilden av vad Karlskogaborna tycker blir tydlig.

För Affe kan du berätta vad som är bra med Karlskogas utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i dagsläget eller vad du saknar samt vad som borde förbättras. Du är helt anonym när du pratar med Affe.