Till Karlskogas startsida

Invasiva främmande växter

Nu när värmen har kommit så är det många som börjar göra fint i sina trädgårdar. Kanske har du rensat bort lite ogräs och hittat någon av växterna på bilden? De är så kallade invasiva växter och ska hanteras och slängas på ett särskilt sätt för att minska spridning.

Invasiva växter är växter som från början inte finns i vårt land och i vår miljö. De sprider sig lätt och kan orsaka allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur och/eller människors hälsa. Du kan hjälpa till att minska spridningen genom att slänga ditt trädgårdsavfall på rätt sätt och även rapportera in förekomster av invasiva växter i naturen.

I Karlskoga är det främst fyra invasiva växter som du ska hålla utkik efter: jätteloka, jättebalsamin, parkslide och lupiner. För två av växterna, jätteloka och jättebalsamin, säger lagstiftningen att alla markägare måste bekämpa dem och arterna får inte sprida sig vidare. Det innebär att till exempel kommunen har ansvar för sina marker, men också att privatpersoner och företag som äger mark har ansvar för att dessa två invasiva växter inte kan sprida sig vidare.

Trädgårdsavfall

Växtavfallet från din trädgård kan innehålla invasiva växter som lätt sprider sig vidare, därför ska du aldrig slänga trädgårdsavfall i skogen eller på andra markområden utanför den egna tomten. Invasiva växter ska heller inte läggas i trädgårdsavfallskärlet, och inte i komposten då frön och växtdelar sprids vidare när du använder kompostjorden. Lägg istället hela växten inklusive rötter i dubbla plastsäckar och förslut noga så att det inte sprider sig när det transporteras till återvinningscentralen.

Kontakta alltid personalen på Mosseruds återvinningscentral på telefon: 0586-750 199 när du kommer dit med invasiva växter så att du vet hur och var du ska lämna det.

Har du hittat invasiva växter i naturen?

Är du inte markägare kan du ändå bidra i arbetet genom att rapportera invasiva växter som du sett i naturen. Din insats är viktig i arbetet med att hitta och bekämpa invasiva främmande växter, framför allt på nya platser. Klicka på länken under Läs mer för att rapportera in.