Till Karlskogas startsida

Invasiva främmande växter

Invasiva växter är växter som från början inte finns i vårt land och i vår miljö. De sprider sig lätt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur och/eller människors hälsa. Du kan hjälpa till att minska spridningen genom att slänga ditt trädgårdsavfall på rätt sätt och även rapportera in förekomster av invasiva växter i naturen.

Eftersom invasiva växter lätt konkurrerar ut inhemska växter är det bra att jobba förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. Särskild stor spridningsrisk finns längs vatten och vägar. De växter som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas. Därför är det viktigt att slänga ditt trädgårdsavfall på rätt sätt och även rapportera in förekomster av invasiva växter i naturen.

I Karlskoga är det främst fyra invasiva växter som du ska hålla utkik efter: jätteloka, jättebalsamin, parkslide och lupiner. För två av växterna, jätteloka och jättebalsamin, säger lagstiftningen att alla markägare måste bekämpa dem och arterna får inte sprida sig vidare. Det innebär att till exempel kommunen har ansvar för sina marker, men också att privatpersoner och företag som äger mark har ansvar för att dessa två invasiva växter inte kan sprida sig vidare.

Jätteloka

Bild på växten Jätteloka. Stora vita blommor med stora gröna blad.

Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform

 • Kan bli tre meter hög
 • Ihålig stjälk
 • Flockblommig
 • Stora tandade blad
 • Hälsofarlig växtsaft, kan orsaka brännskador speciellt i samband med solljus

Hantering

 • Nedklippning eller bortgrävning
 • Skyddsutrustning mot stänk av växtsaft
 • Uppsamling i dubbla plastsäckar lämnas i container på Mosserud
 • Bevakning av platsen under minst sju år

Film Naturvårdsverket - så bekämpar du jätteloka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jättebalsamin

Illustration som visar en jättebalsamin.

Jättebalsamin. Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform

 • 1,5-2 meter hög
 • Växer i stora bestånd
 • Rosa blommor
 • Bladen har sågade kanter
 • Grov ihålig stjälk
 • Sprids via ivägslungade frön

Hantering

 • Rotdragning före blomning
 • Klippning före blomning
 • Bevakning av platsen under minst två år

Parkslide

Illustration som visar en parkslide.

Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform

 • Stora ljusgröna blad med spets
 • Bambuliknande ihåliga stjälkar
 • Skira vita blommor i klasar
 • Kan växa tio cm per dygn
 • Mycket livskraftig och besvärlig växt
 • Växtdelar kan slå rot och bilda nya plantor
 • 0,02 g rotbit räcker för att bilda ny planta

Hantering

 • Bekämpas i flera år
 • Grävning rekommenderas inte
 • Kapning minst fyra gånger under tillväxtsäsongen för att begränsa spridning
 • Knäck stjälkar och täck med duk och jordmassor

Bekämpning och hantering av parkslide (naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Bekämpningsmetoder för invasiva arter (naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Avfallshantering för invasiva växter (naturvårdsverket.se) Länk till annan webbplats.

Lupiner/blomsterlupin

Illustration som visar en lupin.

Lupin/blomsterlupin . Illustratör: Jakob Robertsson/Typoform

 • Kan bli 50 till 120 cm hög
 • Bladen har långa bladskaft med 9-18
  lansettlika småblad
 • Blommor i en lång klase som är 6 till 40 cm
 • Blomfärgen varierar men är vanligen blå, lila
  eller rosa
 • Producerar upp till 1000 frön per planta och fröna kan överleva i marken upp till 70

Hantering

 • Slå av blomställningarna innan blomning
 • Vid mindre bestånd, gräv eller dra upp hela
  plantor med rot
 • Återkom till samma område senare under
  säsongen och även följande år
 • Växtmaterialet bör avlägsnas för att förhindra
  att växtplatsen blir för näringsrik

Trädgårdsavfall

Växtavfallet från din trädgård kan innehålla invasiva växter som lätt sprider sig vidare, därför ska du aldrig slänga trädgårdsavfall i skogen eller på andra markområden utanför den egna tomten. Det räknas som nedskräpning och är ett miljöbrott enligt miljöbalken. Lägg i stället hela växten inklusive rötter i dubbla plastsäckar och förslut noga så att det inte sprider sig när det transporteras till återvinningscentralen.

Invasiva växter ska heller inte läggas i trädgårdsavfallskärlet, och inte i komposten då frön och växtdelar sprids vidare när du använder kompostjorden. Släng hela växtavfallet i dubbla plastsäckar som du försluter väl och lämna hos återvinningscentralen för förbränning.

Hantera och slänga invasiva växter

Kontakta alltid personalen på Mosseruds återvinningscentral när du kommer dit med invasiva växter så att du vet hur och var du ska lämna det.

Mosseruds avfallsanläggning

Telefon: 0586-750 199.

Åk från Karlskoga längs E18 i riktning mot Kristinehamn/Karlstad. Ungefär fyra kilometer från rondellen ligger Mosseruds avfallsanläggning.

Koordinater: 59.3247, 14.4429

Så gör du för att minimera risken för spridning

 • Invasiva växter ska alltid läggas i väl förslutna säckar och tas till återvinningscentralen på Mosserud. Observera att växterna skall vara väl förpackade även vid transport. Prata med personalen som visar dig rätt. De ser sedan till att säckarna bränns.
 • Invasiva växter får inte kastas bland kompost eller ris på återvinningscentralen.
 • Släng aldrig i naturen, komposten eller trädgårdsavfallskärlet.

Har du hittat invasiva växter i naturen?

Är du inte markägare kan du ändå bidra i arbetet genom att rapportera invasiva växter som du sett i naturen. Din insats är viktig i arbetet med att hitta och bekämpa invasiva främmande växter, framför allt på nya platser.

Du hittar länken där du kan rapportera in invasiva arter under ”Läs mer”.

Hjälpte informationen på denna sida dig?