Till Karlskogas startsida

Önskemål om trädfällning

Det är vanligt att invånare önskar få hjälp att fälla träd eller röja buskage på kommunens mark. Här kan du läsa mer och lämna in önskemål om trädfällning i vår e-tjänst.

Den natur som finns inom tätbebyggt område är viktig i flera avseende och vi värnar om den skog och de trädområden som finns i kommunen.

Vi får in många önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd och röjning på kommunens mark. Utrymmet för att kunna tillgodose önskemål från enskilda medborgare är begränsat och vi är också mycket restriktiva med att ta ner friska träd. Vi försöker i möjligaste mån tillgodose de önskemål som kommer in, men vi har flera aspekter att ta hänsyn till.

När vi får in önskemål om nedtagning av träd så gör vi ett besök på plats där vi framför allt tittar på:

  • Trädens kondition
  • Trädens betydelse för området som helhet
  • Trädens placering
  • Trädens ekologiska och estetiska värden

Vi kan generellt inte ta hänsyn till träd som exempelvis skuggar intilliggande tomt eller uteplats. Vi kan inte heller ta hänsyn till träd som skymmer sikt, paraboler eller annan utrustning.

Lämna in önskemål om trädfällning

Du kan lämna in önskemål om nedtagning av kommunens träd eller buskar via vår e-tjänst som finns länkad längst ner på sidan. Arbetet med att ta ner träden utförs årligen under säsongen som är oktober - april.

Vi återkommer med besked på ditt önskemål när trädet inspekterats av handläggare om du önskat återkoppling. Önskemål som kommer in senast 31 oktober hanteras och besvaras samma säsong.

De önskemål om nedtagning av kommunens träd eller buske som kommer in efter 1 november, kommer att hanteras och besvaras nästkommande säsong.

Det är inte tillåtet att själv ta ner träd eller buskage på kommunens mark.

Hjälpte informationen på denna sida dig?