Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

2 juni 2020 - Utbildning & barnomsorg

Föreläsningssal ger nya möjligheter på Skrantaskolan

Karlskoga kommun arbetar aktivt med att utveckla och renovera skollokaler i kommunen för att skoleleverna ska ha en god och modern lärmiljö. På Skrantaskolan har man gjort satsningar inom detta område, bland annat genom att möjliggöra storsalsundervisning.

På Skrantaskolan har man precis byggt en föreläsningssal med 70 fasta sittplatser i gradäng. Man har också lagt extra fokus på tillgängligheten till salen i form av en plattformshiss och även reserverat ytor i salen för rullstolar. Man har också förberett så att föreläsningssalen ska kunna hyras ut till allmänheten i framtiden.

Nya möjligheter till samarbete

På skolan har man sedan två och ett halvt år tillbaka använt något som kallas tvålärarsystem. Det innebär att man är två lärare på en lite större grupp elever.

Den nya salen kommer att underlätta för lärarna som kan ha föreläsningar för en större grupp elever samtidigt. Lärarna kan då samarbeta och eleverna får mer hjälp under en lektion, förklarar Peter Svensson, rektor på Skrantaskolan.

När vi är två lärare som samarbetar på det här sättet så har vi tid att ge den hjälpen som behövs för att kunna göra individuella anpassningar för varje elev, säger Oscar Deinoff, förstelärare matematik.

För att ge plats åt den nya föreläsningssalen så har man flyttat på skolans bibliotek och musiksal som nu istället ligger i en annan del av skolan. Innan flytten renoverades även de lokalerna för att anpassas till den typ av lektioner som ska hållas där.

Aggerudsskolan och Österledsskolan är skolor som också är prioriterade framöver inom området moderna lärmiljöer. Renovering på Aggerudsskolan är planerad att sätta igång under hösten 2020.

Uppdaterad 2020-06-02