Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 maj 2020 - Trafik & infrastruktur

Foldern innehåller en form av checklista för några av de saker som behöver göras runt en fastighet under årets alla månader.

Till dig som villaägare - här är checklistan

En stad består av många händer och huvuden som måste samarbeta för att allt ska fungera så bra som möjligt. I dagarna delas en folder ut i brevlådorna hos villaägare i kommunen. Foldern är tänkt att fungera som en året-runt-checklista för alla som har en villa eller annan fastighet i Karlskoga.

I foldern finns en form av checklista som tar upp mycket av det som man har ansvar för att göra som fastighetsägare. Det kan handla om att klippa häckar och annan växtlighet, dels så att de inte skymmer sikten för trafiken men också för att gående och cyklister ska kunna ta sig fram på trottoarer och gång- och cykelvägar. Den tar också upp vad man ska göra utanför sin fastighet på vintern, så som att skotta snö på trottoaren eller ta bort istappar som hänger ner från taket.

Kommunen har ett stort ansvar för våra gemensamma ytor, så som gator och vägar, parker och lekplatser. Men för att Karlskoga ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo i så måste vi alla hjälpas åt. Vi hoppas därför att den här foldern ska kunna vara till god hjälp för att påminna om vad som är viktigt att göra runt sin fastighet under årets alla månader. Alla de här sakerna är viktiga för att underlätta för varandra och om vi alla hjälps åt, så blir Karlskoga en ännu mer trivsam stad att leva och bo i, säger Daniel Berg, enhetschef på gata- och parkavdelningen på Karlskoga kommun.

Uppdaterad 2020-05-18