Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

15 oktober 2019 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Bättre belysning och röjningsarbete ökar tryggheten

Kommunens ledning beslutade nyligen att sätta in snabba åtgärder för att öka trygghetskänslan i Karlskoga. Det efter att ett antal unga individer skapat otrygghet på olika platser runt om i staden.

- Vi har redan nu kunnat fatta flera beslut, säger Josefin Thelin, säkerhetssamordnare i Karlskoga kommun.

Josefin Thelin har fått i uppdraget att leda en operativ grupp som syftar till att öka tryggheten i Karlskoga.

På operativa gruppens första möten har det beslutats att röja sly och buskage som skymmer sikten vid platser där de kända ungdomsgrupperingarna rört sig på och skapat otrygghet. Kommunens personal ser också över belysningen på utsatta platser. De platser som är aktuella för att röja sly och en eventuellt förbättrad belysning är kommunala verksamheter och byggnader. Det rör framförallt platser där kommunens personal signalerat att det behövs insatser för att trygga miljön.

- Kommunens personal är redan nu i oktober på gång med arbetet att trygga utvalda platser och fastigheter, säger Josefin Thelin.

Grupperingarna som skapar otrygghet består av individer som såväl polis som socialtjänst känner till. Det finns också kunskaper om var de ofta uppehåller sig. Utifrån de kunskaperna anpassas väktarbolagets rondering vecka för vecka.

- Väktarbolaget jobbar just nu för att vi ska få en ännu bättre bild av hur de här individerna rör sig, det ger oss ännu bättre möjligheter att agera effektivt, säger Josefin Thelin.

Arbetet fortsätter framåt med minst ett möte i veckan – fler om behov finns – och målet är att hela tiden följa läget och sätta in det som krävs för att Karlskoga skall vara fortsatt tryggt.

Om den operativa gruppen

I gruppen finns representanter från kommunens alla förvaltningar och Polisen. Samverkan mellan de olika parterna ger extra kraft både i kunskapsläge och möjlighet att agera i och med sina olika ansvarsområden.

Gruppen ska komplettera det långsiktiga arbete som redan idag görs med kortsiktiga och riktade insatser som ger snabba resultat.

Uppdaterad 2019-10-15