Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 oktober 2019 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vanliga frågor om ombyggnaden och parkering

Lördagen den 28 september fanns representanter från Karlskoga kommun på plats i Karlskoga centrum för att prata om parkeringar och även den pågående ombyggnationen som är i full gång i centrum just nu. För er som inte hade möjlighet att komma förbi med era frågor kanske ni kan hitta några av svaren här.

Utvecklingen av centrum i Karlskoga och tillhörande handel har varit en diskussionsfråga under många år. Parkeringsytorna har varit en stor del i den diskussionen, framförallt ytorna mellan Kulan och kommunstyrelsens hus. Idag är man tvungen att backa och vända, ibland till och med flera gånger för att ta sig in och ut från parkeringen. En väl planerad yta till parkeringar i centrum är avgörande för att skapa det levande centrum som man vill ha.

Resultatet av ombyggnationen kommer dessutom att ge Karlskoga centrum en attraktiv entré med fler och mer trafiksäkra parkeringsplatser samt högre säkerhet för gående i och med det upphöjda gångstråk som byggs.

Anledningen till att vi har behövt stänga av ett så pass stort område på en och samma gång beror framförallt på de värmeslingor som ligger i marken, som gör att det går att ta sig fram säkert i exempelvis Ekmansbacken på vintern. Dessa värmeslingor måste bytas ut och det handlar om många kilometer slang som ska bytas och det är ett arbete som inte går att dela upp i flera delar.

Ombyggnationen av Lilla torget genomfördes våren 2019 och är nu klar. Just nu pågår ombyggnation av den norra delen av parkeringsytan mellan Kulan och kommunstyrelsens hus som beräknas vara klar i december 2019. Den södra delen av parkeringsytan kommer genomföras under sen vår 2020.

Under tiden ombyggnationen pågår har vi tagit fram tillfälliga parkeringsplatser på exempelvis Alfred Nobels torg och en yta intill Centrumleden. Skyltning på plats visar hur du kan parkera där.

Badstugatan, Loviselundsvägen (grusparkeringen) och takparkeringen på Kulan-huset är andra bra alternativ för att parkera centralt även under byggtiden.

I Karlskoga centrum finns det flera olika betalsätt att välja på. Dels går det att betala med mynt eller kort i någon av parkeringsautomaterna. Det är endast de två nya parkeringsautomaterna vid Badstugatan och Loviselundsvägen (grusparkeringen) som inte tar mynt. Alla andra automater i centrum tar emot både mynt och kort. Det går också att betala parkeringsavgiften via Parksters app och med sms.

Om du har ett kortare ärende i centrum där du inte planerar att parkera längre än en timma kan du använda p-skiva eller motsvarande (exempelvis en handskriven lapp) för att registrera din ankomsttid när du parkerar på de kommunala parkeringsplatserna.

P-skivan ställer du in på den närmsta hel-eller halvtimmen efter din ankomsttid och placerar den sedan synligt i framrutan på bilen. Observera att p-skiva inte gäller på takparkeringen på Kulan-huset då det inte är en kommunal parkeringsplats vilket innebär att andra parkeringsregler gäller där. 

Takparkeringen är inte en kommunal parkering utan ägs av en privat fastighetsägare och därför gäller inte riktigt samma regler där som i övriga centrum.

Takparkeringen är tillgänglig dygnet runt och har ingen tidsbegränsning. Första timmen är precis som i övriga centrum avgiftsfri, men det går däremot inte att parkera med p-skiva på takparkeringen. Mer information om vilka regler som gäller finns på plats.

De avgiftsbelagda parkeringsplatserna på Alfred Nobels torg är endast tillfälliga för att ersätta de plaster som just nu är avstängda på grund av ombyggnation. När den nybyggda parkeringsytan nedanför snurran öppnar upp igen kommer de avgiftsbelagda parkeringsplatserna på torget att tas bort.

Platserna för korttidsparkering som ligger intill gångfartsområdet kommer att vara kvar fram tills att den planerade ombyggnationen av torget påbörjas.

Uppdaterad 2019-10-10