Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 juni 2018 - Näringsliv & arbete

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Industrins utmaning – en möjlighet för Karlskoga

Industriföretagen i Karlskoga signalerar att de kommer behöva anställa ett stort antal personer de närmsta åren. Det råder brist på arbetskraft trots att det finns människor som inte har arbete. Utmaningen är att hitta personer med rätt kompetens för jobben. Situationen är inte unik för Karlskoga utan samma scenario utspelar sig på många platser runtom i Sverige. I Karlskoga har kommunen valt att gå in och stötta näringslivet på flera fronter, det för att på sikt lösa framtida rekryteringsbehov.

Kalle Selander, utvecklingschef.

Kalle Selander, utvecklingschef.

– Framförallt är det här en möjlighet att locka till oss nya innevånare när det finns attraktiva jobb i kommunen. I grunden är det ju något positivt att det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. Det innebär ju också att våra företag mår bra och växer, säger Kalle Selander, utvecklingschef i Karlskoga kommun.

Arbetslösheten är högst bland personer som saknar gymnasial utbildning. 2017 låg arbetslösheten på 20 procent för personer i den här gruppen. För personer med eftergymnasial utbildning låg arbetslösheten på under fem procent.

Uppmuntra unga till studier

Kompetensförsörjning står högt på agendan hos alla växande kommuner. Karlskoga kommun stöttar näringslivet i allmänhet och industrin i synnerhet i deras jakt på passande kompetenser.
– Vi ser att industrin, kanske tillsammans med skolan, behöver informera unga om hur industrijobben ser ut idag, att det inte bara rör sig om tunga fysiska jobb utan att det finns många olika typer av jobb i rena och fräscha miljöer, sen ska man ju inte glömma att det ofta ger möjlighet till en bra inkomst. Här i Karlskoga behöver vi också uppmuntra våra karlskogaungdomar generellt att plugga vidare och att de se utbildningar inom industrisektorn som ett tänkbart alternativ.

En attraktiv stad att leva i

Gemensamt för många av jobben i industrin idag är att de ger möjligheter för medarbetarna att utvecklas och att det finns gott om jobb vilket ger också möjligheter att ställa krav på sin arbetsgivare, möjlighet att byta jobb – och kanske så småningom bostadsort.

En annan del av utmaningen är just det. Karlskoga måste vara en stad som är attraktiv att bo och leva i men också att pendla till. Kommunen arbetar redan sedan tidigare med att öka kvalitén och bredden på skola och utbildning, en bra barnomsorg och fler bostäder av olika typ, storlek och läge. Det är också en kommun med ett rikt föreningsliv och staden erbjuder också många evenemang.

Karlskoga kommun arbetar aktivt med frågan på lokal nivå i nära samarbete med näringslivets representanter, men också tillsammans med regionala aktörer där Business Region Örebro, Region Örebro län och Handelskammaren är viktiga parter.
– Sen får vi inte glömma att företagen har huvudrollen i detta. De är experterna på området, de vet vad de behöver och vad de kan erbjuda men kommunen är beredda att gå in och stötta dem för att vi tillsammans skall lyckas.

Uppdaterad 2018-06-19